Projekt nového přístupu k zaměstnávání vysokoškolských studentů ve Zlínském kraji

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt nového přístupu k zaměstnávání vysokoškolských studentů ve Zlínském kraji

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt nového přístupu k zaměstnávání vysokoškolských studentů ve Zlínském kraji
Autor: Stavjaníčková, Iva
Vedoucí: Juřičková, Eva
Abstrakt: Diplomová práce Projekt nového přístupu k zaměstnávání vysokoškolských stu-dentů ve Zlínském kraji je rozdělena do 3 hlavních částí. V teoretické části se zabývám především možnostmi uplatnění absolventů na trhu práce a programy realizovanými úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, které mají za cíl snížení nezaměstnanosti u rizikových skupin občanů. Dále pak popisuji postavení absolventů v rámci České repub-liky a s tím související roli státu. V závěru teoretické části pak zmiňuji zákony, které upra-vují agenturní zaměstnávání a zaměstnávání studentů. Praktická část je poté zaměřena na rozbor skladby klientů Agentury Vysokoškoláci, analýzu změn na trhu práce, příčiny nedostatku kvalifikovaných prací pro studenty a výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání. Použila jsem analýzy SWOT a PEST, dále jsem provedla analýzu inzerátů a průzkum trhu ve Zlínském kraji. V projektové části je představen a podrobně rozebrán navrhovaný projekt nového přístupu k zaměstnávání studentů, kde jsou uvedena východiska projektu, plán činností a náklady na projekt. Dále jsem uvedla podrobnou analýzu rizik, dobu trvání projektu a financování projektu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2198
Datum: 2006-05-09
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 3528


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
stavjaníčková_2006_dp.pdfZablokované 1.334Mb PDF Zobrazit/otevřít
stavjaníčková_2006_vp.pdf 56.16Kb PDF Zobrazit/otevřít
stavjaníčková_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet