Analýza nákupní a prodejní logistiky ve firmě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákupní a prodejní logistiky ve firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Málek, Zdeněk
dc.contributor.author Šafanda, Jiří
dc.date.accessioned 2013-10-07T22:44:11Z
dc.date.available 2013-10-07T22:44:11Z
dc.date.issued 2011-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22130
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je navrhnout a nalézt pozitivní změny v oblasti nákupu, zejména výběru dodavatele a v oblasti prodeje. Navrhované změny mají klást důraz na efektivní výběr dodavatelů, zlepšení prodejní situace a především zlepšení získávání klíčových zá-kazníků a péče o ně. Teoretická část poukazuje na základní pojmy v souvislosti s nákupní a prodejní logistiky. Analytická část se zaměřuje na optimalizaci jednotlivých činností nákupu a prodeje ve společnosti Honeywell, spol. s r.o. ? Brno o. z., divize Environmental a k problematice je navrženo několik způsobů zlepšení současné situace ve společnosti. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 1308883 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cs
dc.subject nákup cs
dc.subject prodejní strategie cs
dc.subject dodavatelé cs
dc.subject modely řízení nákupu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject logistics en
dc.subject purchase en
dc.subject sales strategy en
dc.subject suppliers en
dc.subject purchasing management models en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza nákupní a prodejní logistiky ve firmě cs
dc.title.alternative Analysis of Purchase and Sale Logistics in a Firm en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukoszová, Xénie
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated The object of this work is to suggest and found positive changes in purchase, in particular to selection of the supplier and sales. The proposed changes have put emphasis on the effective selection of suppliers, improving sales, improving the situation and the acquisition of key customers and care for them. The theoretical part shows the basic concepts relating to purchase and sales logistics. The analytical part focuses on optimizing the individual activities of purchase and sales at Honeywell, et al. with r.o. - Brno oz, Environmental Division, and the issue is suggested several ways to improve the current situation in society. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27451
dc.date.submitted 2012-05-11


Files in this item

Files Size Format View
šafanda_2012_bp.pdf 1.248Mb PDF View/Open
šafanda_2012_vp.pdf 162.7Kb PDF View/Open
šafanda_2012_op.pdf 119.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account