Zdroje, druhy a kvalita informací pro kompletní řízení firmy VOJUS a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zdroje, druhy a kvalita informací pro kompletní řízení firmy VOJUS a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Porvazník, Ján
dc.contributor.author Hošták, Peter
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:16:35Z
dc.date.available 2013-05-13T23:00:36Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2218
dc.description.abstract Hlavnou myšlienkou a predmetom diplomovej práce sú informácie, ich zdroje, druhy a kvalita potrebné pre riadenie spoločnosti VOJUS a.s. V teoretickej časti sú podrobne spracované a vysvetlené poznatky vzťahujúce sa k tejto problematike a ich význam v informačnom procese a riadení . Analytická časť je zameraná na odhalenie najväčších problémov v komunikácií a procese toku informácií v spoločnosti VOJUS a.s. Táto analýza je spracovaná formou dotazníka, čo umožnilo jednoduchý zber informácií a vyhodnotenie výsledkov. V projektovej časti je navrhnutý spôsob ktorým by mal prebiehať informačný proces v spoločnosti, ak sa má zvýšiť úroveň riadenia a zároveň sú zadefinované informácie a činnosti, ktoré v súčasnom stave v tomto procese chýbajú. Praktická časť rieši aj problém s chýbajúcim modulom pre kapacitné bilancovanie dielne a analýzu úzkych miest. cs
dc.format 104 s., 27 s příloh cs
dc.format.extent 2291097 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2013
dc.subject Informácie cs
dc.subject Oznámenia cs
dc.subject Údaje cs
dc.subject Znalosti cs
dc.subject Poznatky cs
dc.subject Zdroje cs
dc.subject Hodnota cs
dc.subject Kvalita cs
dc.subject Dostupnosť cs
dc.subject Riadenie cs
dc.subject Proces cs
dc.subject Systém cs
dc.subject Plánovanie cs
dc.subject Organizovanie cs
dc.subject Kontrola cs
dc.subject Information en
dc.subject announcement en
dc.subject data en
dc.subject acquirements en
dc.subject knowledge en
dc.subject sources en
dc.subject worth en
dc.subject quality en
dc.subject avail-ability en
dc.subject management en
dc.subject process en
dc.subject system en
dc.subject planning en
dc.subject organization en
dc.subject supervision en
dc.title Zdroje, druhy a kvalita informací pro kompletní řízení firmy VOJUS a.s. cs
dc.title.alternative Sources, kinds and quality of information for entire management of company VOJUS a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rajošová, Veronika
dc.date.accepted 2006-06-02
dc.description.abstract-translated Information, its sources, sorts and a quality which necessary to control companies VOJUS Inc, are the gist and major of this dissertation. Knowledge relating to this problem and its importance in the information process and management is explained and detailed in the theoretic sections. Analytical part is focused on revelation of biggest issues in interaction and information flow process in companies VOJUS Inc. This analysis is worked out to a questionnaire, al-lowing easy information acquisition and evaluation of results. Project section shows the desired way of information process in companies to improve the management level; and the presently missing information and activities are specified too. The applied part solves the problem of missing module for the workshop capacity balance and analysis of the poor throughput. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3858
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hošták_2006_dp.pdfBlocked 2.184Mb PDF View/Open
hošták_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
hošták_2006_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account