Marketingový plán zaměřený na bronzové kovové pigmenty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový plán zaměřený na bronzové kovové pigmenty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smíšek, Vítězslav
dc.contributor.author Kopuncová, Lucie
dc.date.accessioned 2013-10-08T08:34:56Z
dc.date.available 2013-10-08T08:34:56Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22350
dc.description.abstract Obsahem bakalářské práce je vypracování marketingového plánu, který je zaměřen na bronzové kovové pigmenty, jehož hlavním úkolem je dosažení vytyčených cílů. Práci tvoří dvě části. V teoretické části jsou zpracovány literární zdroje, týkající se marketingového plánování a tvorby marketingového plánu. Praktická část vychází ze situační analýzy a je navržen vhodný marketingový plán, který pomocí marketingových aktivit povede ke splnění stanovených cílů. cs
dc.format 65 s. (80 194 znaků) cs
dc.format.extent 1644262 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject analýza vnitřního prostředí firmy cs
dc.subject analýza vnějšího prostředí firmy cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingové cíle cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketing plan en
dc.subject analysis of internal environment en
dc.subject analysis of external environment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing aids en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing strategy en
dc.title Marketingový plán zaměřený na bronzové kovové pigmenty cs
dc.title.alternative Marketing Plan Focused on Goldbronze Metallic Pigments en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated The subject of this Bachelor thesis is forming of marketing plan that is focused on goldbronze metallic pigments. Its main task is achieving of given goals. This thesis consists of two parts. In the first - theoretical part literature sources are mentioned. These sources relate to marketing planning and creation of marketing plan. The second - practical part comes out from the situation analysis. The appropriate marketing plan is suggested here and owing to marketing activities it aims to realizing of given goals. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 28050
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-27


Files in this item

Files Size Format View
kopuncová_2012_bp.pdf 1.568Mb PDF View/Open
kopuncová_2012_vp.pdf 670.1Kb PDF View/Open
kopuncová_2012_op.pdf 382.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account