Administrativní Informační systém pro časopisové nakladatelství

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Administrativní Informační systém pro časopisové nakladatelství

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Administrativní Informační systém pro časopisové nakladatelství
Autor: Kleibel, Milan
Vedoucí: Šilhavý, Petr
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a vyvinout Administrativní informační systém pro časopisové nakladatelství. Výsledná aplikace byla napsána v jazyce C#. Klíčové pro systém je realizovat často pouţívané operace (například vyhledávání, řazení, editace,?) v javascriptu, přesněji v jQuery. Tato aplikace umoţňuje prohlíţení, editaci a nastavení vazeb mezi jednotlivými časopisy, vydáními časopisů a rubrikami. Dále nastavení akcí, které symbolizují proces zhotovení vydání a tvorba časového harmonogramu. V Administraci není kladen důraz na obsah rubrik ani na aktuální schvalovací proces jednotlivých vydání. Při návrhu a vývoji Administrativního systému byl kladen důraz na rychlost aplikace a jednoduchost ovládání. Tato aplikace byla vyvinuta ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010 pomocí technologie ASP.NET a jako databázová platforma byl pouţit Microsoft SQL Server 2008.
URI: http://hdl.handle.net/10563/22359
Datum: 2012-02-24
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav automatizace a řídicí techniky
Studijní obor: Informační a řídicí technologie


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kleibel_2012_bp.zip 2.599Mb Neznámý Zobrazit/otevřít
kleibel_2012_vp.zip 234.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít
kleibel_2012_op.doc 288Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet