Trestná činnost páchaná na dětech, etiologie a důsledky na vývoj dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Trestná činnost páchaná na dětech, etiologie a důsledky na vývoj dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František
dc.contributor.author Všetičková, Simona
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:23:38Z
dc.date.available 2010-07-14T05:23:38Z
dc.date.issued 2005-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2240
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci, která se zabývá trestnými činny páchanými na dětech, jejich etiologií a důsledky na vývoj dítěte, a které mají podobu víceméně skryté trestné činnosti, se snažím postihnout tyto základní údaje a problémy. V teoretické části první kapitoly je to především historický pohled na vývoj práv dítěte z celosvětového i vnitrostátního pohledu. Přičemž určitá historická data se promítají do celé práce. K teoretické části se vztahuje část praktická, rozdělená do třech kapitol. V těchto kapitolách je pojednáno o jednotlivých částech syndromu týrání, zanedbávání a zneužívání dětí. Nejdůležitější je popis příčin vzniku tohoto jednání dospělých vůči dětem a jeho vlivu na vývoj dítěte. Cílem bylo poukázat na fakt, že s lidmi, kteří ubližují vlastním dětem, bylo v dětství také špatně zacházeno. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 371002 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject týrání cs
dc.subject zneužívání cs
dc.subject komerční sexuální zneužívání cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject syndrom CSA cs
dc.subject etiologie cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject porucha cs
dc.subject postižení cs
dc.subject disociace cs
dc.subject anorexie cs
dc.subject deprese cs
dc.subject syndrom CSEC cs
dc.subject transgenerační přenos cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject medializace cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject statistika cs
dc.subject Child en
dc.subject family en
dc.subject maltreatment en
dc.subject abuse en
dc.subject commercial sexual abuse en
dc.subject the CAN syndrome en
dc.subject the CSA syndrome en
dc.subject aetiology en
dc.subject development en
dc.subject disorder en
dc.subject infliction en
dc.subject dissociation en
dc.subject anorexia en
dc.subject depression en
dc.subject the CSEC syndrome en
dc.subject trans-generation transfer en
dc.subject social pathology en
dc.subject publicity in media en
dc.subject education en
dc.subject statistics en
dc.title Trestná činnost páchaná na dětech, etiologie a důsledky na vývoj dítěte cs
dc.title.alternative Crime committed on children, etiology and its implication for the development of children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated In my thesis, which deals with criminal acts against children, their aetiology and impacts on upbringing of children, and which nevertheless show features of hidden criminality, I try to describe these basic facts and problems. In theoretical part of the first chapter it is above all the historical view on the development of rights of a child from both worldwide and national points of view, whereas some of this historical data are projecting onto the whole thesis. The practical part of the thesis, structured into three chapters, is related to the theoretical part. These chapters deal with individual and factual aspects of the syndrome of maltreatment, neglect and abuse of children. The most important is the description of reasons of the origin of the behaviour of adults against children and its impact on upbringing of a child. The goal is to point out at the fact people who hurt their own children were also maltreated during their childhood. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2444
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
všetičková_2006_bp.pdfBlocked 362.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account