Projekt vnitrofiremní komunikace ve společnosti KSK BONO s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt vnitrofiremní komunikace ve společnosti KSK BONO s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt vnitrofiremní komunikace ve společnosti KSK BONO s.r.o.
Autor: Jórová, Lucie
Vedoucí: Mikuláštík, Milan
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vnitrofiremní komunikací ve firmě KSK BONO s.r.o. První část této práce přináší přehled o literárních poznatcích zabývajících se problematikou ko-munikace uvnitř firmy. Tím je stanovena výchozí podoba pro analytickou část práce. Tím je stanovena výchozí podoba pro analytickou část práce, ve které je věnována pozornost stávající podobě interní komunikace a informačním tokům ve firmě. Podkladem pro analý-zu byl sběr dat na základě dotazníkového šetření. Výběrovým souborem bylo na jedné stra-ně vedení společnosti a na straně druhé TH pracovníci KSK BONO s.r.o. Cílem tohoto rozdělení bylo zjistit, jak vnímají obě strany vnitrofiremní komunikaci a do jaké míry se na ní shodují. Projektová část práce jasně naznačuje, jakým směrem by se měla firma vydat, aby si prostřednictvím interní komunikace zajistila dlouhodobou úspěšnost.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2242
Datum: 2006-05-09
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 3631


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jórová_2006_dp.pdfZablokované 1.513Mb PDF
jórová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jórová_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet