Návrh projektu zavedení controllingu ve společnosti Lados a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Návrh projektu zavedení controllingu ve společnosti Lados a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Návrh projektu zavedení controllingu ve společnosti Lados a.s.
Autor: Přikryl, Bohumil
Vedoucí: Novák, Petr
Abstrakt: Tato diplomová práce řešící problematiku zavedení controllingu do společnosti Lados, a.s. je koncipována do tří na sebe navazujících částí. V první části jsou formou literární rešerše nastíněny problémy a vysvětleny pojmy spadající do oblasti controllingu. Druhá část práce je zpracována formou situační analýzy společnosti Lados, a.s. Zachycuje její historii a současnost, analýzu vnitropodnikového prostředí z hlediska současného stavu řízení, základních pravidel hospodaření společnosti, metodiky členění nákladů a prostřednictvím SWOT analýzy jsou vytipovány silné a slabé stránky a možné příležitosti a hrozby společnosti. V závěru analytické části této diplomové práce jsou formulována určitá negativní zjištění, která tvoří východiska projektu. Projektová část pak obsahuje samotný návrh řešení nedostatků zjištěných v analytické části. Výsledkem projektu je návrh zavedení controllingu do společnosti obsahující začlenění controllingu do organizační struktury společnosti a vymezení úkolů, odpovědnosti a pravomocí controllera. Nechybí rovněž kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci projektu, plán projektových činností, časový harmonogram projektu i specifikace bariér projektu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2247
Datum: 2006-05-12
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B 3571


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
přikryl_2006_dp.pdfZablokované 1.973Mb PDF
přikryl_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
přikryl_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet