Analýza postojů studentů Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně k tvořivosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza postojů studentů Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně k tvořivosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ernest, Barbara
dc.contributor.author Matošková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:34:42Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:36Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2263
dc.description.abstract Cílem práce bylo zjistit, jaké zaujímají studenti Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně postoje ke kreativitě. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy vztahující se k tématu práce, a sice kreativita, kreativní schopnosti, kreativní proces a kreativní postoje. V praktické části jsou popsány výsledky dotazníkového šetření mezi studenty FaME UTB ve Zlíně ohledně jejich postojů ke kreativitě. V této části jsou rovněž navržena opatření pro rozvoj kreativity těchto studentů v průběhu jejich vzdělávání. cs
dc.format 69 s., 28 s. příloh cs
dc.format.extent 1423132 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.06.2011
dc.subject Kreativita cs
dc.subject kreativní postoje cs
dc.subject kreativní schopnosti cs
dc.subject tvůrčí proces cs
dc.subject Raudseppův test kreativity cs
dc.subject Creativity en
dc.subject creative attitudes en
dc.subject creative abilities en
dc.subject creative process en
dc.subject Raudsepp's test of creativity en
dc.title Analýza postojů studentů Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně k tvořivosti cs
dc.title.alternative An Analysis of Attitudes of Students of the Faculty of Management and Economics at the Tomas Bata University in Zlin towards Creativity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švec, Vlastimil
dc.date.accepted 2006-06-29
dc.description.abstract-translated The intention of the bachelor thesis was to find out what attitudes students of the Faculty of Management and Economics Tomas Bata University in Zlin have towards creativity. In the theoretical part, there are described the essential terms that are connected to the topic of the thesis, namely creativity, creative abilities, creative process and creative attitudes. In the empirical part, there are presented the results of a questionnaire survey about attitudes to creativity. The survey was realized among students of the Faculty of Management and Economics Tomas Bata University in Zlin. In the empirical part, there are also suggestions to a creativity development of students in the course of their education. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4235
dc.date.assigned 2006-03-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
matošková_2006_bp.pdfBlocked 1.357Mb PDF View/Open
matošková_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
matošková_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account