Analýza marketingového prostředí podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingového prostředí podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taraba, Pavel
dc.contributor.author Krýdová, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-08T21:37:01Z
dc.date.available 2013-10-08T21:37:01Z
dc.date.issued 2011-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22650
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny jednotlivé faktory marketingového prostředí, které na podnik působí jak v makroprostředí, tak v mikroprostředí. Dále jsou v teoretické části popsány metody, které lze při analýze marketingového prostředí využít. V praktické části je charakterizována firma H.R.G. spol. s r. o. poskytující služby v oblasti polygrafie a následně zpracované analýzy marketingového prostředí, popsány v teoretické části. V závěru praktické části jsou uvedeny možné návrhy na zdokonalení přístupu k marketingovému prostředí ve firmě H.R.G. spol. s r.o. cs
dc.format 83 s. (121539), 4 s. příloh cs
dc.format.extent 5248429 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject mikroprostředí cs
dc.subject makroprostředí cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterův model 5 sil cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject marketing environment en
dc.subject macroenvironment en
dc.subject microenvironment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's five forces analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.title Analýza marketingového prostředí podniku cs
dc.title.alternative Analysis of Marketing Environment in a Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bilíková, Jana
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part lists the various factors of marketing environment, which the company operates in both the marcoenvironment, and in the mircoenvironment. Furthermore in the theoretical part describes the methods the analysis that can be take advantage of the marketing environment. In the practical part of the company is characterized by H.R.G. spol. s r.o. which provide services to the printing and further processed analysis of marketing environment, which described in the theoretical part. In the end of the practical part are proposed possible recommendations for improvement of using factors of marketing environment. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27179
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-11


Files in this item

Files Size Format View
krýdová_2012_bp.pdf 5.005Mb PDF View/Open
krýdová_2012_vp.pdf 42.00Kb PDF View/Open
krýdová_2012_op.pdf 115.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account