Postoje veřejnosti k domácímu násilí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje veřejnosti k domácímu násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Bendová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:35:31Z
dc.date.available 2010-07-14T05:35:31Z
dc.date.issued 2006-04-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2267
dc.description.abstract Bakalářská práce objasňuje pojem domácího násilí, jeho formy, druhy a specifika. Práce se dále zabývá některými kriminologickými aspekty domácího násilí, zejména příčinami a prevencí domácího násilí. Samostatná kapitola je věnována roli neziskových organizací, které v současné době poskytují specializovanou pomoc obětem domácího násilí. V hlavní části je zprostředkován náhled řešení problematiky u nás i v zahraničí. V závěru jsou popsány trestněprávní aspekty domácího násilí, zhodnocení dosavadní právní úpravy v České republice a návrhy do budoucna ohledně domácího násilí. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 331014 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject násilí cs
dc.subject násilí na ženách cs
dc.subject ohrožená osoba cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject violence en
dc.subject violence on women en
dc.subject endangered person en
dc.subject violent person en
dc.subject non-profit organization en
dc.subject prevention en
dc.title Postoje veřejnosti k domácímu násilí cs
dc.title.alternative Attitudes of the public towards domestic violence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated The Bachelor's work clarifies the institution of the family violence, its forms, sorts and particularities. Furthermore the work deals with some criminological aspects of the family violence, especially with its causes and prevention. An independent chapter is devoted to the role of non-profit organizations, which in these days provide specialized help to victims of the family violence. In the main part of the work there is an insight into the problem solving in our country and abroad. In the conclusion of the work there is a description of the criminal - law aspects concerning the family violence, evaluation of the existing juridical system in the Czech Republic and suggestions related to the future solution of the family violence. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003613
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bendová_2006_bp.pdf 323.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account