Form of electronic marketing and its influence on competitiveness in Intense capital, LLC

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Form of electronic marketing and its influence on competitiveness in Intense capital, LLC

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Form of electronic marketing and its influence on competitiveness in Intense capital, LLC
Autor: Špico, Jaromír
Vedoucí: Pilík, Michal
Abstrakt: Bakalárska práca "Forma elektronického marketingu a jej vplyv na konkurencieschopnosť firmy Intense capital, s.r.o." pojednáva o používaní elektronického marketingu v začínajúcej firme podnikajúcej v oblasti investícií. V teoretickej časti BP je prehľad poznatkov z oblasti e-marketingu tak, aby dával ucelený obraz vo forme vhodnej na vytvorenie e-marketingovej stratégie. V tejto časti som čerpal takmer výhradne zo zahraničnej literatúry a najviac z internetových zdrojov. V praktickej časti nasleduje predstavenie firmy Intense capital, s.r.o., opis a charakteristika súčasného stavu jej e-marketingu. V záverečnej časti je návrh vhodnej stratégie elektronického marketingu, pomocou ktorej by firma mohla dosiahnuť zvýšenie svojej konkurencieschopnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2271
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 4165


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
špico_2006_bp.pdfZablokované 1.262Mb PDF
špico_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
špico_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet