Projekt racionalizace logistických činností ve firmě ELPREX CENTRUM, spol. s r. o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt racionalizace logistických činností ve firmě ELPREX CENTRUM, spol. s r. o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt racionalizace logistických činností ve firmě ELPREX CENTRUM, spol. s r. o.
Autor: Jurovicová, Jana
Vedoucí: Mikulec, Petr
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektu racionalizácie logistických činností vo firme Elprex Centrum, spol. s r. o Pri riešení diplomovej práce sa opieram o teoretické poznatky čerpané z rôznych zdrojov domácej aj zahraničnej literatúry. Analýzou logistických činností vo firme Elprex Centrum, spol. s r. o., som zistila miesta, kde sa zdržiava plynulý tok tovaru. V projektovej časti sa zaoberám návrhmi na zlepšenie problémových činností v oblasti riadenia zásob. Poukazu-jem na výhody informačného systému, automatického objednávania tovaru, aktualizácie cenníkov, presnosti pri spracovaní objednávok. V ďalšom riešim formálnu stránku zverenia hodnoty zamestnancom, vystavovania dodacích listov a objednávania tovaru. Doporučenia pre zlepšenie systému logistiky smerujú k dosiahnutiu spokojnosti zákazníkov ako hlavné-ho cieľa firmy Elprex Centrum, spol. s r. o
URI: http://hdl.handle.net/10563/2273
Datum: 2006-05-12
Dostupnost: Práce bude přístupná bez omezení od 12.05.2036
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 3875


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jurovicová_2006_dp.pdfZablokované 1.851Mb PDF Zobrazit/otevřít
jurovicová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jurovicová_2006_op.pdf 802.1Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet