Internetový marketing firmy XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Internetový marketing firmy XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Světlík, Jaroslav
dc.contributor.author Krkoška, Martin
dc.date.accessioned 2013-10-09T00:25:04Z
dc.date.available 2013-10-09T00:25:04Z
dc.date.issued 2012-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22765
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá podstatou Internetu a marketingu, jaké je postavení Internetu mezi ostatními médii, dále marketingovým komunikačním mixem na Internetu, kde jsou popisovány druhy, možnosti a systémy PPC reklamy. Také se zabývá, jak by měla správně vypadat webová stránka a e-shop firmy. Teoretická část se věnuje SEO, vyhledávajícím serverům a klíčovými slovy. Praktická část se zaměřuje na webovou stránku a elektronický obchod firmy XY. Jaká je návštěvnost, konverze stránky a její porovnávání s předešlými roky. Dále se zaměřuje na klíčová slova www stránky firmy XY, kde jsou analyzována klíčová slova, která firma používá. cs
dc.format 62 s. (72 514) cs
dc.format.extent 2036722 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Internet cs
dc.subject e-shop cs
dc.subject web cs
dc.subject SEO cs
dc.subject PPC cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject marketingový mix internetu cs
dc.subject Internet en
dc.subject e-shop en
dc.subject web en
dc.subject SEO en
dc.subject PPC en
dc.subject internet marketing en
dc.subject marketing mix of the Internet en
dc.title Internetový marketing firmy XY cs
dc.title.alternative Internet Marketing of the XY Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2012-09-14
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with principle of Internet and marketing, status of the Internet among other media, marketing communication mix on the Internet, where is described types, options and PPC advertising systems. It also deals with correct look of website and e-shop of the company. Teoretical part includes SEO, search engines and keywords. Practical part is aimed on the website and e-shop of the XY company. What is the traffic, convresion rate of website and their comparison with past times. And than it is aimed on keywords of the firms website, where is analyzed keywords, which the company uses. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 28224
dc.date.submitted 2012-08-24


Files in this item

Files Size Format View
krkoška_2012_bp.pdf 1.942Mb PDF View/Open
krkoška_2012_vp.pdf 701.8Kb PDF View/Open
krkoška_2012_op.pdf 351.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account