Projekt implementace nástrojů operativního controllingu do systému řízení společnosti HOBES, spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt implementace nástrojů operativního controllingu do systému řízení společnosti HOBES, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman
dc.contributor.author Kozelek, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:41:26Z
dc.date.available 2010-07-14T05:41:26Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2279
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je analyzovat využití operativních nástrojů řízení ve společnosti HOBES, spol. s r. o. V analytické části se budu věnovat představení společnosti, charakte-ristice odvětví, vnitropodnikovému účetnictví společnosti a budu analyzovat používané ná-stroje controllingu. V závěru navrhnu, jak začlenit operativní controlling do společnosti HOBES, spol. s r. o. cs
dc.format 92 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 1485150 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject controlling cs
dc.subject controller cs
dc.subject operativní cs
dc.subject strategický cs
dc.subject dvoustupňový příspěvek na úhradu cs
dc.subject krátko-dobý hospodářský výsledek cs
dc.subject zpětná vazba cs
dc.subject zpráva controllera cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject variabilní ná-klady cs
dc.subject Controlling en
dc.subject controller en
dc.subject operative en
dc.subject strategic en
dc.subject two-stage contribution margin en
dc.subject short-term eco-nomic result en
dc.subject feed-back en
dc.subject controller's report en
dc.subject fixed costs en
dc.subject variable costs en
dc.title Projekt implementace nástrojů operativního controllingu do systému řízení společnosti HOBES, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Project of implementation the tools of operative controlling to the management system of company HOBES, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hromková, Ludmila
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on analysing the operative tools of controlling in the HOBES, Ltd. There are introduction of the company, characterisation of branch, company's ac-counting in the analytic part. I am going to analyse the tools of the operative controlling. The project part is aimed at a solution of project suggestion itself, how include operative tools of controlling to HOBES, Ltd. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3503
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kozelek_2006_dp.pdfBlocked 1.416Mb PDF View/Open
kozelek_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
kozelek_2006_op.doc 0bytes Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account