Prostituce a kriminalita s ní související

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prostituce a kriminalita s ní související

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Heřmanová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:42:47Z
dc.date.available 2010-07-14T05:42:47Z
dc.date.issued 2006-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2285
dc.description.abstract Bakalářská práce zpracována na téma " Prostituce a kriminalita s ní související " se zaobírá prostitucí ve všech jejích formách. Jedná se o sociálně patologický jev, který je velmi složitý a dynamický. Cílem práce bylo poukázat na rychlé kvantitativní, kvalitativní a především citlivé změny, který tento fenomén při jakékoliv snaze zákonodárců vykazuje. Autorovou snahou bylo i nastínění možného řešení tohoto fenoménu jak z hlediska právního, zdravotního tak i sociálního. cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 756600 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Prostituce cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject problém cs
dc.subject sociální cs
dc.subject ekonomický cs
dc.subject historie cs
dc.subject sex cs
dc.subject pornografie cs
dc.subject správní orgány cs
dc.subject morálka cs
dc.subject Prostitution en
dc.subject legislation en
dc.subject pimping en
dc.subject social domain en
dc.subject criminal aspekt en
dc.subject economic aspekt en
dc.subject legislatur en
dc.subject financial resources en
dc.subject venereal disease en
dc.subject punishment en
dc.subject penalty en
dc.subject law en
dc.title Prostituce a kriminalita s ní související cs
dc.title.alternative Prostitution and related criminality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hungr, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated The subjekt of this baccalaureate is a prostitution and crime. This socially pathological phenomenon is very difficult and dynamic. The object of this study was to point out fast quantitative, qualitative and mainly very sensitive changes which this phenomenon proves with any effort of the legislators. The autor's effort was to outline the possible solution of the problem of this phenomenon from the legal, health and the social point of view. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4463
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
heřmanová_2006_bp.pdfBlocked 738.8Kb PDF View/Open
heřmanová_2006_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account