Analýza povýstřelových zplodin pomocí Ramanovy spektroskopie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza povýstřelových zplodin pomocí Ramanovy spektroskopie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašková, Hana
dc.contributor.author Tesařík, Pavel
dc.date.accessioned 2013-10-09T03:12:41Z
dc.date.available 2013-10-09T03:12:41Z
dc.date.issued 2012-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22887
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice detekce a analýzy povýstřelových zplodin a zkoumá možnosti využití Ramanovy spektroskopie pro tyto účely. Díky Ramanově spektroskopii lze nedestruktivně zkoumat širokou paletu organických i anorganických látek všech skupenství v různých vědeckých oborech. Práce taktéž uvádí aplikační možnosti této analytické metody, definuje rozdělení povýstřelových zplodin, jejich složení a metodiku jejich detekce, sběru a uchování pro další analýzu. Kromě Ramanovy spektroskopie práce pojednává o dalších dvou metodách pro analýzu povýstřelových zplodin, které se dnes v praxi používají. Experimentálně získaná data ? Ramanova spektra vzorků výmetných složí a povýstřelových zplodin jsou uvedena v praktické části. Na základě databází Ramanových spekter byla provedena srovnání a pokus o identifikaci prvků obsažených ve vzorcích. Výsledky naznačují, že Ramanova spektroskopie může být pro hodnocení povýstřelových zplodin užitečnou metodou. cs
dc.format 59 s (65 541 znaků) cs
dc.format.extent 2769420 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject střelný prach cs
dc.subject povýstřelové zplodiny cs
dc.subject Ramanova spektroskopie cs
dc.subject kriminalistická balistika cs
dc.subject Gunpowder en
dc.subject gunshot residue en
dc.subject Raman Spectroscopy en
dc.subject Forensic ballistics en
dc.title Analýza povýstřelových zplodin pomocí Ramanovy spektroskopie cs
dc.title.alternative Raman Spectroscopy Analysis of Gunshot Residues<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maláník, Zdeněk
dc.date.accepted 2012-06-12
dc.description.abstract-translated The work deals with the problem of detection and analysis of GSR and explores the possibilities of Raman spectroscopy for this purpose. With Raman spectroscopy can nondestructively investigate a wide variety of organic and inorganic substances of the state in various scientific fields. The work also provides application possibilities of this analytical method, defines the distribution of GSR, their composition and method of detection, collection and storage for further analysis. In addition to Raman spectroscopy work deals with the other two methods for the analysis of GSR, which is now used in practice. Experimentally obtained data - Raman spectra of samples výmetných folds and GSR are listed in the practical part. On the basis of Raman spectra databases were compared and an attempt to identify the elements contained in the samples. The results suggest that Raman spectroscopy can be a useful assessment of GSR method. en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 25258
dc.date.submitted 2012-05-25


Files in this item

Files Size Format View
tesařík_2012_bp.pdf 2.641Mb PDF View/Open
tesařík_2012_vp.pdf 176.8Kb PDF View/Open
tesařík_2012_op.doc 281.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account