Marketingové komunikace internetového časopisu Solokapr

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingové komunikace internetového časopisu Solokapr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Bohuš, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:43:54Z
dc.date.available 2010-07-14T05:43:54Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2288
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována marketingovým komunikacím nového interne-tového časopisu Solokapr, který vznikl v roce 2004. Jeho obsahovým zamě-řením je občanská žurnalistika jako alternativa vůči současné stereotypní mediální produkci v Moravskoslezském kraji. Cílem práce je navrhnout marketingové komunikace, které by mohly pomoci ke vzniku profesionální redakce v regionu. V kontextu stávajícího mediálního prostředí je nutná i ideová specifikace obsahu a podoby internetových stránek, které potenciální úspěch marketingových komunikací výrazně ovlivňují. cs
dc.format 115 s., 21 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1254687 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Solokapr cs
dc.subject redakce cs
dc.subject internetový časopis cs
dc.subject mediální výchova cs
dc.subject občanská žurnalistika cs
dc.subject občanské sdružení cs
dc.subject lokální média cs
dc.subject region cs
dc.subject Ostrava cs
dc.subject Moravskoslezský kraj cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject sponzorování cs
dc.subject public relations cs
dc.subject prodejní místa cs
dc.subject výstavy a veletrhy cs
dc.subject direkt marketing cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject interaktivní marketing cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject médiaplán cs
dc.subject Solokapr en
dc.subject desk en
dc.subject internet magazine en
dc.subject medial education en
dc.subject civic journalism en
dc.subject civic society en
dc.subject local medias en
dc.subject region en
dc.subject Ostrava en
dc.subject Moravian-Silesian region en
dc.subject marketing communications en
dc.subject adverts en
dc.subject sales promotions en
dc.subject sponsorship en
dc.subject public relations en
dc.subject sale rooms en
dc.subject exhibitions and fairs en
dc.subject direct marketing en
dc.subject personal selling en
dc.subject interactive marketing en
dc.subject budget en
dc.subject mediaplan en
dc.title Marketingové komunikace internetového časopisu Solokapr cs
dc.title.alternative Marketing message of the e-magazine Solokapr en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis is dedicated to marketing communications of the new internet magazine Solokapr, founded in 2004. Its contextual aim is civic journalism as an alternative to the contemporary stereotypical medial production in the Moravian-Silesian region. The purpose of the thesis is to propose marketing communications that could help in the foundation of a professional desk in the region. In the context of the current medial world it is essential to spec-ify ideologically the context and form of the internet pages that influence the potential success significantly. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2751
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bohuš_2006_dp.pdf 1.196Mb PDF View/Open
bohuš_2006_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
bohuš_2006_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account