Náboženství a sekty v kroměřížském regionu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Náboženství a sekty v kroměřížském regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Emilie
dc.contributor.author Snídal, Vratislav
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:44:30Z
dc.date.available 2010-07-14T05:44:30Z
dc.date.issued 2006-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2290
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám náboženstvím a náboženskými sektami. Toto téma jsem si vybral záměrně, protože si myslím, že informace o náboženství a sektách jsou zvláště v dnešním hektickém světě zajímavé a poučné. I v současné době lidé řeší své ně-které sociální, rodinné a existenční problémy útěkem do netradičních společností, což v konečném důsledku mnohdy výrazným způsobem ovlivní nejen jejich život, ale i život jejich blízkých a příbuzných. Nepominutelný je i vliv tradičních náboženských společností na život lidí v současnosti. Ve své práci také uvádím přehled církví a náboženských spo-lečností, ke kterým se dle sčítání lidu, domů a bytů konaném v roce 2001 přihlásilo na Kroměřížsku nejvíce věřících. Praktická část mé práce obsahuje také rozhovory s představiteli a duchovními mnou oslovených náboženských společností. Tato práce je pouze sondou do postojů a názorů obyvatel Kroměřížska v této záležitosti. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 1118548 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject církev cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject sekta cs
dc.subject víra cs
dc.subject church en
dc.subject religious en
dc.subject sect en
dc.subject faoth en
dc.title Náboženství a sekty v kroměřížském regionu cs
dc.title.alternative Various denominations and religious sects in Kromeriz region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated This thesis deals with religion and different denominations mainly known as sects. I chose this particular topic deliberaetly for I believe the information concerning religion and sects are in today's hasty world very important and can be fairly enlightening. Nowadays, people solve their family problems building their world around the unconventional societies, which can have a profound impact not only on their lives but also on the lives of their rela-tives and other members of their family. The immense impact of the traditional religious societies cannot be omitted in people's lives. This thesis also presents a list of different denominations and religious societies supported by the believers in 2001 in the Kroměříž region. The practical section is filled with a number of interviews I held with the church representatives. This thesis reveals opinions and insights of the Kroměříž residents into the matter. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 3525
dc.date.assigned 2006-02-27
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
snídal_2006_bp.pdfBlocked 1.066Mb PDF View/Open
snídal_2006_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
snídal_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account