Analýza nákladovosti vymáhání pojistného instituce XY včetně srovnání s právní úpravou nákladovosti vymáhání dle právní úpravy platné do 31. 12. 2010.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákladovosti vymáhání pojistného instituce XY včetně srovnání s právní úpravou nákladovosti vymáhání dle právní úpravy platné do 31. 12. 2010.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dřevojánek, Tomáš
dc.contributor.author Janíčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-09T05:48:24Z
dc.date.available 2013-10-09T05:48:24Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22970
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je zhodnocení nákladovosti vymáhání pojistného instituce XY, včetně srovnání s nákladovostí vymáhání pojistného dle právní úpravy platné do 31. 12. 2010. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřená na vysvětlení základních pojmů spojených s vymáháním pojistného, včetně otázky nákladů vznikajících před a v rámci vymáhání, vystavování exekučních titulů. Je zde popsán postup při vymáhání ve správním řízení před a po aplikaci nové právní úpravy. Praktická část je zaměřena na analýzu nákladovosti vymáhání pojistného instituce XY, srovnání nákladovosti vymáhání dle staré a nové právní úpravy, budu se zde také snažit zjistit, kde by se ve stávajícím systému vymáhání pojistného dalo ušetřit. cs
dc.format 62 s. (95 892 znaků) cs
dc.format.extent 1539921 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cs
dc.subject správní řízení cs
dc.subject právní úprava cs
dc.subject vymáhání cs
dc.subject osoba samostatně výdělečně činná cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject costs en
dc.subject administrative action en
dc.subject legal regulations en
dc.subject extortion en
dc.subject self-employed person en
dc.subject employer en
dc.title Analýza nákladovosti vymáhání pojistného instituce XY včetně srovnání s právní úpravou nákladovosti vymáhání dle právní úpravy platné do 31. 12. 2010. cs
dc.title.alternative Analysis of Costs of Recovery of Premium of XY Institution Including a Comparison with the Legal Regulation of Costs of Recovery in Accordance with the Legal Regulation Valid to 31.12.2010. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-07
dc.description.abstract-translated The subject matter of this bachelor work is appreciation of costs of recovery of premium of XY institution, including a comparison with costs of recovery of premium in accordance with the legal regulation valid to 31. 12. 2010. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is focused on the explanation of basic terms connected with recovery of premium, including the problem of costs arising before and within recovery, issuing of enforcement order. The process of recovery in administrative procedure before and after applying the new legal regulation. The practical part concentrates on the analysis of costs of recovery of premium of XY institution, a comparison of costs of recovery according to the old and new legal regulations, I will also try to find out where the money in the current system of recovery could be saved. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24419
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
janíčková_2012_bp.pdf 1.468Mb PDF View/Open
janíčková_2012_vp.pdf 96.43Kb PDF View/Open
janíčková_2012_op.doc 70Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account