Netradiční způsoby práce ve výuce jako nástroj k rozvoji klíčových kompetencí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Netradiční způsoby práce ve výuce jako nástroj k rozvoji klíčových kompetencí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Jourová, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:47:38Z
dc.date.available 2010-07-14T05:47:38Z
dc.date.issued 2005-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2299
dc.description.abstract Práce je zaměřena na hledání nových alternativních přístupů ve vzdělávání a vytváření netradičních způsobů práce ve výuce, které by byly schopny zajímavou a podnětnou formou rozvíjet u žáků klíčové kompetence. V práci popisuji důležitost a význam klíčových kompetencí pro dnešní mládež v souvislosti s uplatňováním se na trhu práce. Výsledkem je vznik několika netradičních způsobů práce ve výuce, které pomáhají ke zkvalitňování edukačního procesu a které by měly zároveň posloužit jako návod pro další pedagogy k novému pojetí odborného vzdělávání. cs
dc.format 59 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2895473 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject netradiční způsoby práce ve výuce cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject pracovní list cs
dc.subject efektivní výuka cs
dc.subject týmová práce cs
dc.subject mezipředmětové vztahy cs
dc.subject untraditional ways in the education en
dc.subject key competences en
dc.subject job sheet en
dc.subject effective teaching en
dc.subject team work en
dc.subject intersubject relations en
dc.title Netradiční způsoby práce ve výuce jako nástroj k rozvoji klíčových kompetencí cs
dc.title.alternative Non-traditional methods of work in instruction as a tool for the development of key competencies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated This essay is focused on looking for new alternative educational ways and creating untraditional ways of work in the education field which would be able to develop key competences in interesting and suggestive ways. In my work I am describing the importance and the sense of key competences for he today's young within the context of asserting in the employment market. The result is a creation of a few untraditional ways of work in the education which help to improve an educational process and which could also serve as an instruction for a new conception of the vocational teaching for another pedagogues. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2348
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jourová_2006_bp.pdfBlocked 2.761Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account