Návrh zvýšení konkurenční schopnosti v Hotelu Alpina Fam.Hellrig

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Návrh zvýšení konkurenční schopnosti v Hotelu Alpina Fam.Hellrig

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Návrh zvýšení konkurenční schopnosti v Hotelu Alpina Fam.Hellrig
Autor: Šamšová, Radka
Vedoucí: Kubík, Josef
Abstrakt: Cílem této práce je zvýšení konkurenční schopnosti Hotelu Alpina Fam.Hellrigl zavedením Marketingu-Managementu v hotelnictví. V teoretické části práce seznamuje autor vedení Hotelu Alpina s Marketingem-Managementem v hotelnictví a jeho přednostmi v podniká-ní. Soustředí se na koncept TQM v hotelnictví, který představuje finančně nenáročné zvý-šení kvality hotelových služeb. V analytické části práce realizuje podrobné analýzy podni-katelského okolí a aktivit hotelu. Na jejich základě autor vypracovává podnikovou filosofii orientovanou na zákazníka a koncept TQM. S vytvořenými cíly buduje novou dráhu pod-nikání Hotelu Alpina. Autor se nezabývá nákladovou stránkou hotelu, přesto poukazuje na nezbytnost zavedení Marketing-Controllingu v Hotelu Alpina. V závěru práce hledá pomo-cí kvalitativní rizikové analýzy možné ohrožení návrhů. Výčtem opatření autor limituje předpokládaná rizika realizace nové filosofie podnikání v Hotelu Alpina.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2301
Datum: 2006-05-09
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 3638


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
šamšová_2006_dp.pdf 2.182Mb PDF Zobrazit/otevřít
šamšová_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
šamšová_2006_op.doc 113.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet