Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě Kovonax

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě Kovonax

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris cs
dc.contributor.author Cigánková, Aneta cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T09:17:04Z
dc.date.available 2013-10-09T09:17:04Z
dc.date.issued 2012-04-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23051
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů ve výrobním podniku Kovonax, s.r.o. Cílem je zhodnocení aktuální výše a struktury nákladů v této společnosti a navrhnutí vhodných doporučení ve zkoumané oblasti. V teoretické části práce interpretuji poznatky načerpané z odborné literatury pojednávající o charakteristice, členění a řízení nákladů. V praktické části provedu podrobný rozbor nákladů firmy a na základě zjištěných informací vytvořím analýzu bodu zvratu. Na ni pak navážu výpočtem limitu nákladů a příspěvků na úhradu. V závěru práce připojím doporučení na zlepšení nákladové politiky podniku. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 2329249 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Náklady cs
dc.subject přímé náklady cs
dc.subject nepřímé náklady cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject příspěvek na úhradu cs
dc.subject Costs en
dc.subject Direct Costs en
dc.subject Indirect Costs en
dc.subject Fixed Costs en
dc.subject Variable Costs en
dc.subject Break-even Point en
dc.subject Contri-bution Margin en
dc.title Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě Kovonax cs
dc.title.alternative The Analysis of Costs and Costs Management in the Company Kovonax en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the cost analysis in the enterprise Kovonax, s.r.o. The aim is to evaluate of current level and structure of the cost in this company and to propose appropriate recommendation within the study area. In the theoretical part of the thesis I interpret facts from economic literature dealing with characteristics, classification and management of the cost. In the practical part I make a detailed cost breakdown and on the basis of information from this analysis I make an analysis of the Break-even Point. Then I continue with the calculation of the cost limit and with Contribution Margin. In the end of my thesis there are recommendations for improvements in cost policy of the company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 25010
dc.date.submitted 2012-05-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
cigánková_2012_bp.pdf 2.221Mb PDF View/Open
cigánková_2012_vp.zip 27.21Kb Unknown View/Open
cigánková_2012_op.doc 71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account