Syndrom CAN jako sociálně patologický jev. Možnosti prevence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom CAN jako sociálně patologický jev. Možnosti prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Dočkal, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:50:25Z
dc.date.available 2010-07-14T05:50:25Z
dc.date.issued 2006-04-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2310
dc.description.abstract Základním tématem této práce jsou informace týkající se týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, tedy dětí trpících syndromem CAN se zaměřením na problematiku odhalování a dokumentování trestné činnosti. Práce je rozdělena do čtyř částí, přičemž každá z nich má několik podkapitol. V první je rozebráno postavení dítěte z historického hlediska, druhá kapitola obsahuje vymezení samotného pojmu CAN. Třetí kapitola je zaměřena na osoby pachatelů trestných činů a osoby obětí trestných činů. Čtvrtá kapitola popisuje problematiku odhalování trestné činnosti a současnou situaci v naší společnosti z hlediska týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Vzhledem k tomu, že v naší společnosti je poměrně malá informovanost veřejnosti o problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, je cílem práce popsat předmět této problematiky, rizikové situace vedoucí k tomuto nežádoucímu jevu a postupy a metody, které odhalují a dokumentují trestnou činnost spojenou s danou problematikou. Práce je určena pracovníkům všech oborů, kteří přicházejí do styku s dětmi a mládeží postižených nebo ohrožených syndromem CAN, zejména pak pracovníkům Policie ČR a pracovníkům, kteří pracují s dětmi a mládeží obecně, zejména ve vztahu k preventivní činnosti v dané problematice. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 255602 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Týrané cs
dc.subject zneužívané cs
dc.subject zanedbávané děti cs
dc.subject Ochrana dětí cs
dc.subject Formy týrání cs
dc.subject Sexuální zneužívání cs
dc.subject Pachatelé cs
dc.subject Oběti cs
dc.subject Odhalování a dokumentování trestné činnosti cs
dc.subject Současná situace v naší společnost cs
dc.subject Cruelly-treated en
dc.subject abused en
dc.subject and neglected children en
dc.subject Protection of children en
dc.subject Forms of cruelty en
dc.subject Sexual abuse / molestation en
dc.subject Perpetrators en
dc.subject Victims en
dc.subject Detection and documentation of criminal conduct en
dc.subject Current situation in our society en
dc.title Syndrom CAN jako sociálně patologický jev. Možnosti prevence cs
dc.title.alternative The CAN syndrome as a socially pathological phenomenon and its possible prevention en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kohoutek, Rudolf
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated Thematically, the paper focuses on information concerning cruelly-treated, abused, and neglected children, i.e., children suffering from CAN syndrome, concentrating on detection and documentation of criminal conduct. The paper is divided into four chapters that have several subchapters each. The first chapter elaborates on the position of the child from historical perspective; the second chapter delimitates the concept of CAN proper; the third chapter focuses on perpetrators and their victims; and the fourth chapter describes the issues related to detection of criminal conduct and the status quo thereof in contemporary society from the perspective of cruelly-treated, abused, or neglected children. Since awareness of the public of the problems concerning cruelly-treated, abused, or neglected children is relatively low in our society, the objective of this paper is to describe the subject matter as such, define the risk situations leading to such undesirable occurrences, and explain the measures and methods of detecting and documenting criminal activities related to these problems. The paper is designated for workers of all the field of specialty that involve work with children and young people, either suffering from or endangered by CAN syndrome, especially members of the Czech Police and persons working with children and young people in general, with particular emphasis on prevention. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4379
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dočkal_2006_bp.pdfBlocked 249.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account