Monitorování zátěže páteřního spoje lokální počítačové sítě na budově U5

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Monitorování zátěže páteřního spoje lokální počítačové sítě na budově U5

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korbel, Jiří
dc.contributor.author Böhm, Peter
dc.date.accessioned 2013-10-09T13:20:07Z
dc.date.available 2013-10-09T13:20:07Z
dc.date.issued 2012-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23197
dc.description.abstract Diplomová práca je zameraná na monitorovacie systémy počítačových sietí a následnú realizáciu jedného vhodného riešenia pre monitorovanie dátového toku. Úvodné kapitoly teoretickej časti sú venované problematike monitorovania počítačových sieti, dôvodom na monitorovanie a možným nástrojom a technológiám, ktoré sa dajú na monitorovanie využívať. Ďalšia časť približuje tri monitorovacie systémy, ktoré boli následne porovnané. Na základe výsledkov som vybral vhodné riešenie pre implementáciu na hlavný server na budove U5. V praktickej časti je popísaný postup inštalácie a konfigurácia nástroja PRTG Network Monitor od spoločnosti Paessler a analýza nameraných dát. cs
dc.format 84 cs
dc.format.extent 2161305 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject monitorovací systém cs
dc.subject monitorovanie cs
dc.subject počítačová sieť cs
dc.subject SNMP cs
dc.subject Nagios cs
dc.subject Cacti cs
dc.subject PRTG cs
dc.subject analýza cs
dc.subject monitoring system en
dc.subject monitoring en
dc.subject computer network en
dc.subject SNMP en
dc.subject Nagios en
dc.subject Cacti en
dc.subject PRTG en
dc.subject analysis en
dc.title Monitorování zátěže páteřního spoje lokální počítačové sítě na budově U5 cs
dc.title.alternative The LAN Backbone Load Monitoring of the U5 Building Computer Network en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dočkal, Jaroslav
dc.date.accepted 2012-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on monitoring systems of computer networks and the subsequent implementation of a suitable solution for the monitoring of the data flow. The opening chapters of the theoretical part are dedicated to the problematics of monitoring computer networks, reasons for monitoring and possible tools and technologies that can be used for monitoring. The next section focuses on the three monitoring systems, which were thoroughly analyzed. Based on the results of analysis, I selected the most suitable solution for implementation to the master server for building U5. The practical part describes procedure of installation and configuration of the tool PRTG Network Monitor from Paessler and the analysis of collected data. en
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/155 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 27648
dc.date.submitted 2012-05-28
local.subject monitorovací systémy cs
local.subject počítačové sítě cs
local.subject monitoring systems en
local.subject computer networks en


Files in this item

Files Size Format View
böhm_2012_dp.pdf 2.061Mb PDF View/Open
böhm_2012_vp.pdf 171.1Kb PDF View/Open
böhm_2012_op.pdf 118.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account