Tvořivost v práci učitele odborných předmětů SŠ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tvořivost v práci učitele odborných předmětů SŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Kolínková, Libuše
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:58:00Z
dc.date.available 2010-07-14T05:58:00Z
dc.date.issued 2006-06-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2321
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je podněcování tvořivosti ve výuce studentů. V teoretické části práce se autorka zabývá obecnými východisky tvořivosti a zejména možnostmi aktivizujících výukových metod, které učitel může ve výuce využít. Praktická část je věnována akčnímu výzkumu, který zkoumá jaká je realita, zda-li se s tvořivostí na středních školách pracuje a jak. V projektové části práce se autorka snažila teoretické znalosti o tvořivosti a výsledky výzkumu aplikovat do svých vlastních vyučovacích hodin. Ze závěrů práce vyplývá, že ve školství je velký potenciál pro aplikaci aktivizačních metod a tvořivosti. cs
dc.format 80 s., 6 s. text.příloh cs
dc.format.extent 723305 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Názornost cs
dc.subject tvořivost cs
dc.subject kreativita cs
dc.subject pedagogická tvořivost cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject samostatnost cs
dc.subject učitel cs
dc.subject vyučovací metody cs
dc.subject Illustration en
dc.subject inventiveness en
dc.subject creativity en
dc.subject pedagogical creativity en
dc.subject activity en
dc.subject self-action en
dc.subject teacher en
dc.subject teaching methods en
dc.title Tvořivost v práci učitele odborných předmětů SŠ cs
dc.title.alternative Creativity of teachers work in specialty objects in high school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kavanová, Alica
dc.date.accepted 2006-06-29
dc.description.abstract-translated Object of this final work is sedition creativity to pupils. The theoretical part explains some aspects of activate methods and creativity which teachear can used. The analyses present the results of the research from the schools, and it is about reality of usiing creativity. The project part is about own lessons of author this work. There the author was try aplly to tea-ching the resuilts of these work. From authors point of view in education is however big potential for application activate methods buttressing creativity to pupils. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4209
dc.date.assigned 2006-03-07
utb.result.grade A
local.subject středoškolští učitelé cs
local.subject kreativita cs
local.subject odborné školy cs
local.subject secondary school teachers en
local.subject creative ability en
local.subject vocational schools en


Files in this item

Files Size Format View
kolínková_2006_bp.pdfBlocked 706.3Kb PDF View/Open
kolínková_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
kolínková_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account