Effect of Fillers on Degradation of Polystyrene (Nano)composites

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Effect of Fillers on Degradation of Polystyrene (Nano)composites

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dujková, Zuzana
dc.contributor.author Hanulíková, Barbora
dc.date.accessioned 2013-10-09T15:27:40Z
dc.date.available 2013-10-09T15:27:40Z
dc.date.issued 2012-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23262
dc.description.abstract Polymerní nanokompozity jsou v dnešní době oblíbenou a často studovanou skupinou materiálů. Během posledních let jejich výzkumu bylo zjištěno, že nanoplniva jsou při dostatečné disperzi v matrici schopná poskytnout vynikající mechanické a bariérové vlastnosti, a zároveň neovlivnit hmotnost nebo vzhled produktu, protože jsou účinná ve velmi malém množství. Tato diplomová práce se zabývá nanokompozity s matricí z polystyrenu a houževnatého polystyrenu a sledováním jejich chování během umělého stárnutí a zkušebního biodegradačního experimentu. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda jsou nanoplniva schopná zrychlit nebo zpomalit degradační procesy matric. Nanokompozity byly hodnoceny pomocí Fourierovy transformační infračervené spektroskopie a karbonylového indexu, a jejich vzhled pomocí optické spektroskopie a měření indexu žlutosti, barevných souřadnic povrchu a propustnosti světla. Určitý potenciál pro snížení míry fotodegradace mohou, podle všech získaných výsledků, v některých případech mít vrstevnatá jílová nanoplniva, což by mohlo vést k jejich uplatnění v nové oblasti aplikací. cs
dc.format 87 pp. + 24 pp. of appendices cs
dc.format.extent 6023288 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polystyren cs
dc.subject Houževnatý polystyren cs
dc.subject Nanokompozit cs
dc.subject Nanoplnivo cs
dc.subject Fotodegradace cs
dc.subject Biodegradace cs
dc.subject Polystyrene en
dc.subject High impact polystyrene en
dc.subject Nanocomposite en
dc.subject Nanofiller en
dc.subject Photodegradation en
dc.subject Biodegradation en
dc.title Effect of Fillers on Degradation of Polystyrene (Nano)composites cs
dc.title.alternative Effect of Fillers on Degradation of Polystyrene (Nano)composites en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čermák, Roman
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated Polymer nanocomposites are popular and often studied group of materials nowadays. During last years of their research, it was found that nanofillers, if their dispersion in the polymer matrix is on proper level, are able to provide excellent mechanical or barrier properties and at the same time do not influence the weight of product or its appearance, because they are useful in very low loadings. This thesis proposes the use of several types of nanofillers for preparation of polystyrene and high impact polystyrene nanocomposites and to observe their behaviour during artificial weathering and initial biodegradation experiment. The main purpose of this investigation was to find, if nanofillers are able to accelerate or slow degradation processes of matrices. Nanocomposites were evaluated by Fourier transform infrared spectroscopy and carbonyl index, and their appearance by optical spectroscopy and measurement of yellowness index, surface colour coordinates and light transmission. According to all obtained results, layered clay nanocomposites, in some cases, may have the potential for reduction of photodegradation rate, which could provide new opportunities for their applications. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 27267
dc.date.submitted 2012-05-14


Files in this item

Files Size Format View
hanulíková_2012_dp.pdf 5.744Mb PDF View/Open
hanulíková_2012_vp.doc 93Kb Microsoft Word View/Open
hanulíková_2012_op.pdf 68.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account