Polystyren/jíl nanokompozity

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Polystyren/jíl nanokompozity

Show full item record

No preview available
Title: Polystyren/jíl nanokompozity
Author: Dujková, Zuzana
URI: http://hdl.handle.net/10563/30770
Date: 2008-07-16
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 80
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Plasty jsou v dnešní době velmi používanými materiály. Jejich spotřeba každý rok roste. Hlavním trendem je nyní vývoj materiálů s novými a lepšími užitnými vlastnostmi. Styrenové plasty patří mezi nejpoužívanější polymery a proto i jich se toto zlepšování vlastností týká. Jednou z možností modifikace vlastností plastů je použití plniv. Výzkum a vývoj se již delší dobu ubírá směrem k nanoplnivům, tedy plnivům s částicemi v rozměrech nanometrů. Středem zájmu jsou především vrstevnatá jílová nanoplniva, která při dostatečné disperzi v polymerní matrici mají výrazný vliv na vlastnosti materiálu a to při nízkém procentu plnění. Předložená práce se zabývá právě vrstevnatými jílovými nanoplnivy v matrici styrenových plastů, konkrétně polystyrenu a houževnatého polystyrenu. Pro některé části byly použity nejen upravené a neupravené komerčně dostupné jíly, ale pro porovnání také další plniva s rozdílným tvarem částic. Hodnocena byla disperze plniv v polymerní matrici, mechanické a bariérové vlastnosti, ale také retardace hoření nebo fotodegradace. Důležitými dosaženými výsledky jsou například potvrzení pozitivního vlivu kompatibilizátorů na disperzi jílových nanoplniv nebo prokázání synergického efektu retardace hoření konvenčního retardéru hoření a jílového nanoplniva. Jedním z výstupů dynamické mechanické analýzy bylo vyhodnocení vyšší teploty skelného přechodu plněných vzorků než čisté matrice. Výsledky také ukázaly, že vybraná plniva mají vliv na zmírnění dopadů fotodegradace.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
dujková_2008_dp.pdf 3.654Mb PDF View/Open
dujková_2008_vp.pdf 11.69Kb PDF View/Open
dujková_2008_op.zip 121.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account