Komunikační strategie pro prezidentské volby v České republice zaměřená na skupinu prvovoličů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační strategie pro prezidentské volby v České republice zaměřená na skupinu prvovoličů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina cs
dc.contributor.author Marešová, Jana cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T15:22:07Z
dc.date.available 2013-10-10T15:22:07Z
dc.date.issued 2012-10-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23519
dc.description.abstract Prvovoliči. Skupina několika desítek tisíc mladých lidí, kteří chtějí svobodu, a zároveň je možná příliš nezajímá zodpovědnost. Jejich volební právo vzniká dosažením 18 let,zároveň však, podle sociologů, člověk dospěje k voličsky zodpovědnému chování ve věku kolem 30 let. Má vůbec význam tuto skupinu mladých lidí, kteří vykazují na jedné straně známky povrchních znalostí a na druhé straně i často vyhraněné názory na politiku, zkoumat či oslovovat? Budoucnost má v sobě mnoho neznámých proměnných. Jakou roli mají či mohou mít ve společenském klimatu dnešní svobodné doby právě prvovoliči? Tato otázka je předmětem práce. Ambicí není nalézt odpovědi na existenční otázky společnosti, ale poukázat na potenciál mladých z pohledu politického prostředí a jeho dopadu na jejich názorové a hodnotové smýšlení i jednání. To přece má vliv na další směřování země a to i díky jejich volební participaci či naopak pasivitě. Jak s tímto potenciálem pracovat a přesvědčit mladou generaci k občanské aktivitě, to je pak tématem projektové části práce. cs
dc.format 93 s. 116173 z.,Přílohy 15 s cs
dc.format.extent 2788322 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject prvovoliči cs
dc.subject sociologie a psychologie prvovoličů cs
dc.subject volební systém cs
dc.subject volební chování cs
dc.subject politická komunikace cs
dc.subject etika politického cs
dc.subject mediálního a výzkumného prostředí cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject veřejné mínění cs
dc.subject volební preference cs
dc.subject prezidentská volba cs
dc.subject marketingová a komunikační strategie cs
dc.subject first-time electorate en
dc.subject sociology and psychology of first-time electorate en
dc.subject electorate system en
dc.subject political communication en
dc.subject ethics of political en
dc.subject media and research environment en
dc.subject quantitative research en
dc.subject public opinion en
dc.subject election preferences en
dc.subject presidential election en
dc.subject marketing and communication strategy en
dc.title Komunikační strategie pro prezidentské volby v České republice zaměřená na skupinu prvovoličů cs
dc.title.alternative Communication Strategy for the Presidential Elections in the Czech Republic Targeted on the Group of First-Time Voters en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila cs
dc.date.accepted 2013-05-24 cs
dc.description.abstract-translated First-time electorate. The group of several tens of thousands of young people who seek freedom and simultaneously don't care much about responsibility. They acquire voting rights by arriving at the age of 18, however, a person comes of age in respect of reasonable behaviour in the capacity of a voter only when he/she is about 30. It is significant to examine and address this group of young people manifesting signs of superficial knowledge in contrast against their clear-cut and strong opinions on politics. The future involves a lot of variables in itself. What is or might be the role of specifically first-time electorate in the societal climate of contemporary free epoch, constitutes the subject-matter of my thesis. It is not my ambition to find responses to existential issues of the society, but to highlight the potential of the young in view of political environment and the impact thereof on their outlook as concerns values and opinions; as well as their conduct which might have an influence on further routing of the country thanks to their participation in the elections or conversely to their passivity. How to deal with this potential and to persuade young generation to engage in civic activities shall be the topic of the project section of the paper. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 32505
dc.date.submitted 2013-04-19 cs


Files in this item

Files Size Format View
marešová_2013_dp.pdf 2.659Mb PDF View/Open
marešová_2013_vp.pdf 52.75Kb PDF View/Open
marešová_2013_op.pdf 52.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account