Green Marketing vs. Greenwashing

DSpace Repository

Language: English čeština 

Green Marketing vs. Greenwashing

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Pospíchalová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2013-10-10T16:42:11Z
dc.date.available 2013-10-10T16:42:11Z
dc.date.issued 2012-10-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23541
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá srovnáním green marketingu a greenwashingu a jejich využitím firmami, které produkují ekologické čisticí prostředky. Hlavním cílem práce je nalezení rozdílů a podobností v propagaci jejich produktů za použití takzvaných environmentálních tvrzení a tiskové reklamy. Na jedné straně tyto analyzované společnosti využívají nástrojů zeleného marketingu, na straně druhé greenwashingu. V teoretické části jsou popsány definice, znaky a nástroje obou fenoménů. Praktická část je rozdělena na tři samo-statné celky: analýzu environmentálních tvrzení, sémiotickou analýzu tiskových reklam a analýzu využívání green marketingu k propagaci trvalé udržitelnosti. V závěru práce je každá z těchto analýz vyhodnocena a shrnuta do přehledné tabulky. cs
dc.format 100 cs
dc.format.extent 1801537 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zelený marketing cs
dc.subject greenwashing cs
dc.subject hříchy greenwashingu cs
dc.subject trvalá udržitelnost cs
dc.subject environmentální tvrzení cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject zelený spotřebitel cs
dc.subject eko značky cs
dc.subject čisticí prostředky pro domácnost cs
dc.subject společenská odpovědnost firem cs
dc.subject green marketing en
dc.subject greenwashing en
dc.subject sins of greenwashing en
dc.subject sustainability en
dc.subject green claims en
dc.subject marketing mix en
dc.subject green consumer en
dc.subject eco-labels en
dc.subject household cleaning products en
dc.subject CSR en
dc.title Green Marketing vs. Greenwashing cs
dc.title.alternative Green Marketing vs. Greenwashing en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka
dc.date.accepted 2013-05-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with a comparison of companies producing household cleaning products applying either green marketing or greenwashing. The main aim is to find differences and similarities when promoting products with a help of green claims and print advertisements. On one hand, the analysed companies employ green marketing tools, on the other hand, tools of greenwashing. The theoretical part addresses definitions, signs and tools of both the phenomena. The analytical part is divided into three individual parts: analyses of green claims, semiotic analyses of print advertisements and analyses of companies using green marketing as a tool to promote the sustainability. At the end of thesis all the data is interpreted and compiled in individual tables. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 26448
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-19


Files in this item

Files Size Format View
pospíchalová_2013_dp.pdf 1.718Mb PDF View/Open
pospíchalová_2013_vp.pdf 130.9Kb PDF View/Open
pospíchalová_2013_op.pdf 130.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account