Projekt zlepšení Corporate Identity Nemocnice Atlas a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení Corporate Identity Nemocnice Atlas a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Pulkrábková, Petra
dc.date.accessioned 2013-10-10T17:10:54Z
dc.date.available 2013-10-10T17:10:54Z
dc.date.issued 2013-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23561
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje tématu zlepšení corporate identity v Nemocnici Atlas a.s. Práce je rozdělena do tří částí na teoretickou, analytickou a projektovou. Teoretická část je věnována poznatkům získaných z odborné literatury, které se zabývají problematikou cor-porate identity a jejích jednotlivých složek. V další části práce je provedena PEST analýza, Porterův model pěti sil, analýza vnitřního prostřední nemocnice, analýza současné corporate identity nemocnice a shrnující SWOT analýza. Takto získané poznatky jsou podkladem k vytvoření projektu, který obsahuje několik dílčích aktivit v oblasti firemní filozofie, fi-remní komunikace, firemní kultury a firemní image, jejichž cílem je zlepšit současný stav corporate identity nemocnice. Součástí projektu je rovněž jeho časová, nákladová a riziková analýza. cs
dc.format 144 s. (228 986 znaků) cs
dc.format.extent 5334460 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject firemní identita cs
dc.subject firemní filozofie cs
dc.subject firemní design cs
dc.subject firemní komunikace cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject firemní produkt cs
dc.subject firemní image cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject nemocnice cs
dc.subject corporate identity en
dc.subject corporate philosophy en
dc.subject corporate design en
dc.subject corporate communication en
dc.subject corporate culture en
dc.subject corporate product en
dc.subject corporate image en
dc.subject health service en
dc.subject hospital en
dc.title Projekt zlepšení Corporate Identity Nemocnice Atlas a.s. cs
dc.title.alternative Improvement of Corporate Identity Project Nemocnice Atlas a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bartošová, Zuzana
dc.date.accepted 2013-05-28
dc.description.abstract-translated The dissertation focuses the subject how to improve the corporate identity in the Atlas hos-pital corporation. The study is divided into three parts - theoretical, analytical and project. The theoretical part includes the knowledge realized from a technical literature and deals with the issue of a corporate identity and its individual parts. In the next part of the study there are effected PEST analysis, Porter?s Five Forces Model, the analysis of the internal environment of the hospital, the analysis of the current corporate identity of the hospital and the summarizing SWOT analysis. Within all the cognitive process there has been originated a project that contains a number of sectional activities in the field of a corporate philosophy, a corporate communication, a corporate culture and a corporate image, whose target is to improve the current state of the corporate identity of the hospital. Another part of the project is its time, cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29767
dc.date.submitted 2013-05-02


Files in this item

Files Size Format View
pulkrábková_2013_dp.pdf 5.087Mb PDF View/Open
pulkrábková_2013_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
pulkrábková_2013_op.pdf 69.64Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account