Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Wellness hotelu Pohoda

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Wellness hotelu Pohoda

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Žmolíková, Barbora cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T18:04:17Z
dc.date.available 2013-10-10T18:04:17Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23606
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zvýšit konkurenceschopnost Wellness hotelu Pohoda. Práce se zaměřuje na oblast cestovního ruchu a hotelnictví a je rozdělena do tří částí ? teoretická, praktická a projektová. Teoretická část se zaměřuje na poznatky z oblasti konkurenceschopnosti, marketingu slu-žeb, marketingového mixu a komunikačního mixu. Praktická část popisuje samotný Wellness hotel Pohoda, nejdříve stručný popis hotelu poté jeho komunikační mix. Je provedena analýza konkurence, SWOT analýza a PEST analýza. Na základě těchto informací je navržený projekt pro zvýšení konkurenceschopnosti Well-ness hotelu Pohoda, který je podroben nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 104 s. (115 622 znaků) cs
dc.format.extent 5372002 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject analýza konkurentce cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject services marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication mix en
dc.subject competition analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Wellness hotelu Pohoda cs
dc.title.alternative Competitive Advantage of Wellness Hotel Pohoda Project en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Verberger, Jiří cs
dc.date.accepted 2013-05-23 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma paper is to increase the competitiveness of Wellness hotel Pohoda. It focuses on the tourism and hotel trade area and is divided in three parts ? theoretical, practical and project.The theoretical part deals with findings from the area of competitive-ness, services marketing, marketing mix and communication mix. The practical part de-scribes Wellness hotel Pohoda itself. Firstly, it deals with the description of the hotel and secondly, with its communication mix. It also includes competition analysis, SWOT analy-sis and PEST analysis. The project to increase the competitiveness of Wellness hotel Po-hoda is based on above mentioned information. It is submitted to expenses, risks and time analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29656
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
žmolíková_2013_dp.pdf 5.123Mb PDF View/Open
žmolíková_2013_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
žmolíková_2013_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account