Vnitřní a vnější faktory ovlivňující proces socializace u adolescentů.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vnitřní a vnější faktory ovlivňující proces socializace u adolescentů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Mikulíková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:43:50Z
dc.date.available 2010-07-14T13:43:50Z
dc.date.issued 2007-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2406
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je "Vnitřní a vnější faktory ovlivňující proces socializace u adolescentů". V teoretické části analyzuji teoretické poznatky využitelné pro zpracování tohoto tématu, a to z oblasti vývojové a sociální psychologie a psychologie osobnosti, které souvisejí s procesem socializace v období adolescence. Obsahem praktické části je výzkum, který se dotýká postoje dospívajících lidí k jejich problémům. cs
dc.format 58 s., 6 s. cs
dc.format.extent 380586 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject adolescence cs
dc.subject socializace cs
dc.subject identita cs
dc.subject osobnostní složky cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject vrstevníci cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject adolescence en
dc.subject socialization en
dc.subject identity en
dc.subject components of personality en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject friends en
dc.subject free time en
dc.title Vnitřní a vnější faktory ovlivňující proces socializace u adolescentů. cs
dc.title.alternative Outer and inner factors influencing the process of socialization in adolescence. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kročková, Štefánia
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated The subject of my thesis is "Outer and inner factors influencing the process of socialization in adolescence". In the theoretical part I have analyzed theoretical bases of social and development psychology and psychology of personality which are connected of the process of socialization in the period of adolescence. The subjekt of practical part deals with research of adolescent people and their attitude towards problems. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6862
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mikulíková_2007_bp.pdfBlocked 371.6Kb PDF View/Open
mikulíková_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
mikulíková_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account