Kvalita trávení volného času obyvatel venkova - pohled do východočeské obce České Libchavy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita trávení volného času obyvatel venkova - pohled do východočeské obce České Libchavy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gamba, Karel
dc.contributor.author Applová, Soňa
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:46:48Z
dc.date.available 2010-07-14T13:46:48Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2410
dc.description.abstract Cílem této práce je přiblížit problematiku volného času venkova a uvést její základní prvky a faktory ovlivňující její úspěšný rozvoj. Teoretická část pojednává nejen o volném čase, ale i o činitelích, kteří ho utvářejí. Těmi jsou samozřejmě neziskové organizace, dobrovolnictví, ale i sami občané a místní instituce. Dále k nim patří komunikace, životní styl a sociální skupiny. Zmíněna je i metoda komunitního plánování, která je důležitým nástrojem k efektivnímu rozvoji volného času. Praktická část představuje analýzu dat, průzkum trávení volného času občanů Českých Libchav a následné zpracování strategického plánu. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 1400232 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volný čas cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject občanská sdružení cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject sociální skupiny cs
dc.subject občané a obecní instituce cs
dc.subject komunitní plánování cs
dc.subject stategické plánování cs
dc.subject leasure time en
dc.subject non-profit-making segment en
dc.subject registred community en
dc.subject volunteering en
dc.subject lifestyle en
dc.subject communication en
dc.subject social groups en
dc.subject citizens en
dc.subject local institucions en
dc.subject community planning en
dc.subject strategic plan en
dc.title Kvalita trávení volného času obyvatel venkova - pohled do východočeské obce České Libchavy cs
dc.title.alternative The quality of spending the leasure time of country citizens - the view into east Czech village České Libchavy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tichá, Zuzana
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of thisis is to introduce leisure time problems in the country, to states its primary features and factors influencing its successful development. Theoretikcal part deals not only with leisure time but also about with factors whitch from it. Among these features are non-profit-making organizations, volunteers and also citizens and local institutions. Also communication, lifestyle and social groups belong to these factors. Moreover, there is mentioned community planning method which is an important instrument for effective development of leisure time. Practical part presents dala analysis, investigaiton of spending the leasure time of citizens of České Libchavy and subsequent elaboration of strategic plan. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6772
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
applová_2007_bp.pdf 1.335Mb PDF View/Open
applová_2007_vp.jpg 434.6Kb JPEG image View/Open
applová_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account