Příprava lektora na výuku u Hasičského záchranného sboru ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava lektora na výuku u Hasičského záchranného sboru ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Ondráček, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:50:12Z
dc.date.available 2010-07-14T13:50:12Z
dc.date.issued 2007-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2423
dc.description.abstract Bakalářská práce se v první části zabývá systémem vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, se zaměřením na vzdělávání lektorů na odborných učilištích požární ochrany, jenž úzce souvisí s jejich přípravou na teoretickou i praktickou výuku v podmínkách učiliště. Nutnost vzdělávání provází hasiče po celou dobu jejich aktivní činnosti. Z toho důvodu se práce zabývá i otázkou vzdělání a odborné praxe lektorů. Součástí bakalářské práce je i konkrétní příprava na výuku ve specializačním kurzu pro obsluhu motorových pil v podmínkách jednotek požární ochrany. cs
dc.format 49 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1884794 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Operační řízení cs
dc.subject lektor cs
dc.subject kurz cs
dc.subject odborné učiliště požární ochrany cs
dc.subject strojní služba cs
dc.subject motorová řetězová a rozbrušovací pila cs
dc.subject motorová část cs
dc.subject řezací část cs
dc.subject bezpečnost práce cs
dc.subject technologie kácení cs
dc.subject praktický výcvik cs
dc.subject pilový řetěz cs
dc.subject hoblovací článek cs
dc.subject rozteč cs
dc.subject parametry pilového řetězu cs
dc.subject Operational control en
dc.subject lector en
dc.subject course en
dc.subject Training Centre of Fire Protection en
dc.subject machnine service en
dc.subject power saw and grinding saw en
dc.subject motor part en
dc.subject cutting section en
dc.subject safety at work en
dc.subject technology of fell en
dc.subject practicle training en
dc.subject saw-chain en
dc.subject planing link en
dc.subject spacing en
dc.subject saw-chain parameters en
dc.title Příprava lektora na výuku u Hasičského záchranného sboru ČR cs
dc.title.alternative Lector's preparing for teaching at Fire rescue Squaw of Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated Bachelory work deal with education system of Fire Rescue Squad members with sight on lectors education at Fire Training Centers, which closely cohere with lectors preparation on theoretical and practical teaching in terms of Training Centers. Needfulness of education goes along with fire-fihters throughout theirs active work. In this reason work behind-go also qustion of lectors education and their special practice. In second part of the work is state factual preparation to education in special course for attendants power-saw by fire-rescue squads. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006193
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ondráček_2007_bp.pdfBlocked 1.797Mb PDF View/Open
ondráček_2007_vp.doc 23Kb Microsoft Word View/Open
ondráček_2007_op.doc 26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account