Uplatnění konkurenčního zpravodajství ve firmě PBT Rožnov p.R., s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatnění konkurenčního zpravodajství ve firmě PBT Rožnov p.R., s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komínková, Miroslava
dc.contributor.author Mikulenková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:54:49Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2434
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a uplatněním konkurenčního zpravodajství ve firmě PBT Rožnov p.Radh. Teoretická část práce představuje ucelený pohled na pro-blematiku konkurenčního zpravodajství jako činnosti sběru, analýzy a vyhodnocení infor-mací o konkurenci pro získání konkurenční výhody. V praktické části je prostřednictvím podkladů firmy zhodnoceno využívání konkurenčního zpravodajství ve společnosti. V dal-ší části jsem se rozhodla využít teoretické poznatky a zpracovala jsem vlastní analýzu kon-kurence společnosti, kde jsem využívala techniky procesu konkurenčního zpravodajství a marketingového výzkumu mystery shopping. Na základě analýzy jsem vypracovala dopo-ručení pro management firmy. cs
dc.format 70 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 859811 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject konkurenční zpravodajství cs
dc.subject zpravodajský cyklus cs
dc.subject informační zdroje cs
dc.subject informace cs
dc.subject mystery shopping cs
dc.subject competitive inteligence en
dc.subject CI en
dc.subject intelligence cycle en
dc.subject information sources en
dc.subject information en
dc.subject mystery shopping en
dc.title Uplatnění konkurenčního zpravodajství ve firmě PBT Rožnov p.R., s.r.o. cs
dc.title.alternative Application of Competitive Intelligence in the company PBT Rožnov p.R., s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on issues concerning the use of competitive intelligence in the company PBT Rožnov p. Radh. The theoretical part of the thesis provides a compre-hensive insight into the issue of competitive intelligence as the process of gathering, analy-sing, and applying information about competitors to gain advantage. The practical part focuses on assessing the utilization of competitive intelligence in the company based on the provided data. In the following part, I have used the theoretical knowledge and elabora-ted my own analysis of the company's competition, using the techiques of competitve inte-ligence and marketing research called mystery shopping. I have composed a set of recom-mendations for the company's management based on the results. en
dc.description.department Ústav informatiky a statistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/114 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6928
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mikulenková_2007_bp.pdfBlocked 839.6Kb PDF View/Open
mikulenková_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
mikulenková_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account