Využití hydrokoloidů při výrobě fermentovaného pečiva

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití hydrokoloidů při výrobě fermentovaného pečiva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Burešová, Iva
dc.contributor.author Hlaváčková, Petra
dc.date.accessioned 2013-10-11T19:34:56Z
dc.date.available 2013-10-11T19:34:56Z
dc.date.issued 2013-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24440
dc.description.abstract Práce se zabývá vybranými druhy hydrokoloidů, které jsou využívány v pekárenské tech-nologii při výrobě bezlepkového fermentovaného pečiva. U jednotlivých skupin hydroko-loidů je popsán jejich původ, výroba, chemická struktura a použití v pekárenské technologii. Podrobněji jsou popsány technologické postupy výroby těst, u kterých je nahrazována pšeničná mouka za využití škrobů, gum, hydrokoloidů a mouk, vyrobených ze surovin, které neobsahují pšeničné lepkové bílkoviny. cs
dc.format 49 s. (11 516 znaků) cs
dc.format.extent 1948780 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject celiakie cs
dc.subject hydrokoloidy cs
dc.subject rostlinné gumy cs
dc.subject škrob cs
dc.subject pečivo cs
dc.subject celiac disease en
dc.subject hydrocolloids en
dc.subject vegetable gums en
dc.subject starch en
dc.subject bread en
dc.title Využití hydrokoloidů při výrobě fermentovaného pečiva cs
dc.title.alternative Use of Hydrocolloids in Yeast-Raised Bread Production en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lorencová, Eva
dc.date.accepted 2013-06-03
dc.description.abstract-translated The thesis deals with selected types of hydrocolloids, which are used in bakery technology in the production of fermented gluten-free bread. The origin, manufacture, chemical structure, and use in the bakery technology are described for each group of hydrocolloids. The technological procedures of the doughs where wheat flour is replaced by the use of the starches, gums, hydrocolloids, and flours made of materials that do not contain wheat glu-ten proteins are described more in detail. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18591 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 29429
dc.date.submitted 2013-05-14


Files in this item

Files Size Format View
hlaváčková_2013_bp.pdf 1.858Mb PDF View/Open
hlaváčková_2013_vp.doc 92Kb Microsoft Word View/Open
hlaváčková_2013_op.doc 95Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account