Návrh rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina se zaměřením na zlepšení ekonomických parametrů kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina se zaměřením na zlepšení ekonomických parametrů kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel
dc.contributor.author Brožková, Adéla
dc.date.accessioned 2013-10-11T19:42:51Z
dc.date.available 2013-10-11T19:42:51Z
dc.date.issued 2013-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24448
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem rozvoje cestovního ruchu na Vysočině. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické se pokusí čtenáře seznámit s pojmy spojené s cestovním ruchem. V této části práce jsou komparována díla od jednotlivých autorů knih o cestovním ruchu a jeho rozvoji. Na konci teorie jsou zaznamenány metodické postupy v práci. Praktická část se zabývá vývojem návštěvnosti v regionu, financemi, které kraj posílá ze svého rozpočtu na rozvoj této části ekonomiky služeb a atraktivitami, které je v kraji možné nalézt. Nejdůležitější kapitolou je část, kde jsou analyzována jednotlivá sportovní odvětví a aktivity, které je na Vysočině možné provozovat. Jejich vybavenost, využitelnost a potenciál. V závěrečné části jsou zpracovány návrhy na zvýšení návštěvnosti pomocí široké nabídky sportovního vyžití. cs
dc.format 69 s. (17 124 znaků) cs
dc.format.extent 7854413 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vysočina cs
dc.subject turista cs
dc.subject návštěvník cs
dc.subject Vysočina Tourism cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject rozvoj cestovního ruchu na Vysočině cs
dc.subject druhy cestovního ruchu cs
dc.subject formy cestovního ruchu cs
dc.subject návštěvnost cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject sport cs
dc.subject běžecké lyžování cs
dc.subject sjezdové lyžování cs
dc.subject cykloturistika cs
dc.subject pěší turistika cs
dc.subject jezdecká turistika cs
dc.subject Vysočina en
dc.subject Tourist en
dc.subject Visitor en
dc.subject Vysočina Tourism en
dc.subject Tourism en
dc.subject Development of Tourism in the Vysočina en
dc.subject Types of Tourism en
dc.subject Forms of Tourism en
dc.subject Attendance en
dc.subject Budget en
dc.subject Cross-Country Skiing en
dc.subject Downhill Skiing en
dc.subject Biking en
dc.subject Hiking en
dc.subject Equestrian Tourism en
dc.title Návrh rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina se zaměřením na zlepšení ekonomických parametrů kraje cs
dc.title.alternative Proposal for Development of Tourism in the Region with a Focus on Improving the Economic Parameters of the Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2013-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis works with the issue of tourism and its potential development in the Vysočina region. The work is split into two parts. The theoretical attempts to acquaint the reader with the concepts associated with tourism. In this part of the study are compared the works of individual authors of books about tourism and his development. At the end of the theory are recorded methods which are using at work. The practical part solves with the development of attendance in the region, financing that the regional office sends from his budget to the development of the economy, services and attractions that can be found in the region. The most important chapter is the part, where are analyzed individual sports sectors and activities which can be engaged in the Vysočina. In the final part are presented proposals to increase attendance, thanks wide range of sports. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30126
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
brožková_2013_bp.pdf 7.490Mb PDF View/Open
brožková_2013_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
brožková_2013_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account