Izolace mikroorganismů produkujících depolymerizační enzymy

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Izolace mikroorganismů produkujících depolymerizační enzymy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Izolace mikroorganismů produkujících depolymerizační enzymy
Autor: Martinková, Martina
Vedoucí: Koutný, Marek
Abstrakt: Byla provedena izolace a identifikace mikroorganismů produkujících depolymerizační enzymy vybraných polymerů. Zdrojem zmíněných mikroorganismů byly vzorky kompostů, které byly naočkovány na kultivační půdy obsahující polyestery polybutylen adipát/tereftalát (PBAT) nebo kyselinu polymléčnou (PLA) v podobě submikročástic. Celkem bylo zkoumáno 5 vzorků kompostu, které byly dále charakterizovány dostupnými fyzikálně ? chemickými vlastnostmi jako je pH, sušina a spalitelný podíl. Ze vzorků kompostů byla prováděna izolace bakterií schopných tvořit zóny hydrolyzovaného polymeru kolem svých kolonií, což bylo považováno za důkaz produkce extracelulárních depolymerizačních enzymů. V případě kultivační půdy s obsahem PLA nebyly zóny pozorovány, tudíž nebyla izolována žádná bakteriální kultura hydrolyzující PLA. Naopak v případě kultivační půdy s obsahem PBAT byly izolovány čtyři bakteriální kmeny, později identifikovány jako blízce příbuzné kmenům Actinomadura rubrobrunea DSM 43750, Thermobispora bispora DSM 43833 a Thermomonospora curvata DSM 43183. Pro identifikaci izolovaných bakterií byla použita metoda sekvenace genu 16S rRNA, byla izolována DNA mikroorganismu a po purifikaci vzorku byl tento odeslán k sekvenaci. Získaná sekvence nukleotidů DNA byla porovnána v databázi GenBank.
URI: http://hdl.handle.net/10563/24563
Datum: 2013-02-18
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
Studijní obor: Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 30964


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
martinková_2013_bp.pdf 1.913Mb PDF Zobrazit/otevřít
martinková_2013_vp.doc 94Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
martinková_2013_op.doc 95.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet