Funkce rodiny při volnočasových aktivitách dětí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Funkce rodiny při volnočasových aktivitách dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena cs
dc.contributor.author Liška, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:02:52Z
dc.date.available 2010-07-14T14:02:52Z
dc.date.issued 2007-04-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2460
dc.description.abstract Závěrečná práce se zabývá funkcí rodiny při volnočasových aktivitách dětí. Volný čas je nezbytnou součástí vývoje dítěte, musí být organizován, protože při neorganizovaném trávení volného času dochází často k vzájemnému ohrožení dětí. V práci se zabývám funkcí, strukturou i typy rodin, výchovou v rodinách náhradních. Vysvětluji pojem volný čas, sleduji vývoj volného času a jeho rozvoj v současnosti. Značná část volnočasových aktivit probíhá v zařízeních jako jsou domy dětí a mládeže, klubech, školních družinách, proto se zmiňuji i o nich. Shrnuji názory na problémy volného času dětí a mládeže, zabývám se výhledy do budoucnosti. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 666417 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Rodina cs
dc.subject náhradní rodina cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject pedagogika volného času cs
dc.subject školní družiny cs
dc.subject domy dětí a mládeže cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject autorita cs
dc.subject vzor cs
dc.subject Family en
dc.subject step family en
dc.subject institutional upbringing en
dc.subject leisure time en
dc.subject leisure time pedagogy en
dc.subject after-school clubs en
dc.subject youth centres en
dc.subject aggression en
dc.subject authority en
dc.subject model en
dc.title Funkce rodiny při volnočasových aktivitách dětí cs
dc.title.alternative Function of family in children,s leisure time activities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Man, Vlastislav cs
dc.date.accepted 2007-06-19 cs
dc.description.abstract-translated ANNOTATION This thesis is dealing with family function concerning children's leisure time activities. Leisure, seen as a necessary part of a children's development, must be organized. If not, harming each other often occurs. Function, structure and types of families, raising children in families and step family upbringing are the main topics of my thesis. I explain the term leisure time itself, focus on leisure development and its progress nowadays. Majority of leisure activities takes place in facilities like clubs, after-school clubs or youth centres and that is why I mention them too. I summarize views on topic of children's and teenagers' leisure and deal with some future prospects. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006204
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
liška_2007_bp.pdfBlocked 650.7Kb PDF View/Open
liška_2007_vp.png 41.87Kb PNG image Thumbnail
liška_2007_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account