Poznání sebe sama jako základ kvality života jedince

DSpace Repository

Language: English čeština 

Poznání sebe sama jako základ kvality života jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Emilie
dc.contributor.author Cindler, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:03:27Z
dc.date.available 2010-07-14T14:03:27Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2463
dc.description.abstract Ve své práci jsem se snažila zpracovat svůj pohled na proces příjímání sebe sama. Teoretickou část tvoří filozofický pohled na poznání, etiku, etické teorie a také teorie Platóna a Descarta. Podstatnou část práce tvoří Sokratovy názory a teorie na poznání sebe samého. Součástí kapitoly o Sókratovi je jeho životopis, ale také životopisy Platóna a Xenofona, které z hlediska historického kontextu k němu neodmyslitelně patří. Tato kapitola také obsahuje další moudrosti a přísloví k tomuto tématu. Praktická část obsahuje dotazníkovou formou zjišťované pohledy a názory mladých lidí, které se týkají přijímání kvalit života a jeho priorit. cs
dc.format 48 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1080925 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Poznání cs
dc.subject moudrost cs
dc.subject duševní klid cs
dc.subject štěstí cs
dc.subject vědomí cs
dc.subject vědění cs
dc.subject hledání cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject Recognition en
dc.subject wisdom en
dc.subject equanimity en
dc.subject fortune en
dc.subject cognition en
dc.subject gnosis en
dc.subject pursuance en
dc.subject communication en
dc.title Poznání sebe sama jako základ kvality života jedince cs
dc.title.alternative Self-Recognition as the Quality Principle of an Individual en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ernest, Barbara
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated In my work I am trying to present my view of the process of self-recognition. The theoretical part focuses on philosophical views of cognition, ethics, ethical theories as well as Plato and Descartes theories. A substantial part of my work deals with Socrates ideas and theories concerning self-recognition. Socrates curriculum vitae are comprised together with CVs of Plato and Xenophon, who is as to historical context inherently linked with him. The chapter also takes in other wisdom and sayings connected with the topic. The practical part contains a survey in a questionnaire form presenting views and opinions of young people concerning their assumption of life qualities and priorities en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6647
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
cindler_2007_bp.pdf 1.030Mb PDF View/Open
cindler_2007_vp.doc 21Kb Microsoft Word View/Open
cindler_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account