Dálkově ovládané Led osvětlení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dálkově ovládané Led osvětlení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšilík, Martin
dc.contributor.author Ondra, Tomáš
dc.date.accessioned 2013-10-12T16:46:31Z
dc.date.available 2013-10-12T16:46:31Z
dc.date.issued 2013-02-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24644
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou dálkově ovládaného LED osvětlení řízeného pomocí mikroprocesoru ATtiny25. Teoretická část obsahuje rozdělení stmívačů a jednotlivé principy, na kterých pracují, problematiku bezdrátového dálkového ovládání a vnitřní struktura mikroprocesor ATtiny25. Následně je popsána vnitřní struktura přijímače TSOP 1736 a princip fotodiod. Praktická část se zabývá vytvořením jednotlivých schémat, desek plošných spojů, které slouží k ovládání stmívače osvětlení. Dále je v praktické části vysvětleno vytvoření programu pro ATtiny25, kde je popsán zdrojový kód s pohledu programátora. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 1389683 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject přijímač cs
dc.subject Bi-phase modulace cs
dc.subject RC-5 protokol cs
dc.subject mikrokontrolér cs
dc.subject stmívač cs
dc.subject ovladač cs
dc.subject LED cs
dc.subject receiver en
dc.subject Bi-phase modulation en
dc.subject RC-5 protocol en
dc.subject microcontroller en
dc.subject dimmer control en
dc.subject LED en
dc.title Dálkově ovládané Led osvětlení cs
dc.title.alternative Remotely Controlled LED Lighting<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stránský, Radim
dc.date.accepted 2013-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis describes and solves the problem of remote controlled LED lighting controlled by a microprocessor ATtiny25. The theoretical part of this thesis contains the distribution of individual dimmers and the individual principles on which they can operate, the issue of wireless remote control and internal structure of the microprocessor ATtiny25. There are described internal structure of receiver TSOP 1736 and the principle of photodiodes at the end of the theoretical part. The practical part describes the creation of diagrams one by one and the printed circuit boards, which are used to control the dimmer lighting. There is an explanation of the whole creation process of program and its source code with a programmer's perspective, which is used for microprocessor ATtiny25. en
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/155 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 32049
dc.date.submitted 2013-05-29


Files in this item

Files Size Format View
ondra_2013_dp.zip 1.325Mb Unknown View/Open
ondra_2013_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
ondra_2013_op.pdf 595.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account