Webový informační systém pro podporu krizového řízení

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Webový informační systém pro podporu krizového řízení

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Webový informační systém pro podporu krizového řízení
Autor: Tonner, Jan
Vedoucí: Malaník, David
Abstrakt: Tato práce popisuje využívání informačních systémů Policie ČR operačním střediskem a skupinou krizového řízení prostřednictvím webového rozhraní, které následně vede k lepší a rychlejší informovanosti a tedy lepšímu a rychlejšímu řešení krizových nebo mimořádných situací. Především operační středisko, jako složka Policie ČR, která se o mimořádných událostech dozví jako první, musí mít možnost rychlé prvotní reakce na vzniklou situaci, tedy musí mít přístup k potřebným údajům a tyto údaje musí mít rychle a v potřebném rozsahu. První část práce se zaměřuje na teoretický popis náplně jednotlivých zainteresovaných složek a to nejen Policie ČR, vysvětluje a na příkladech demonstruje jednotlivé stavy krize, varianty mimořádných událostí a postupy tzv. krizovými scénáři, kterými se odstraňují následky a minimalizují škody na životech, zdraví a majetku. Dále jsou teoreticky popsány technologie použité pro informační systémy. Ve druhé části se nachází popis jednotlivých informačních systémů provozovaných v rámci Policie ČR, které slouží k rychlému získávání informací potřebných k jednotlivým činnostem při záchranných pracích. Celá práce je vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky a nemožnosti charakteristiky všech možných variant mimořádných událostí spíše jen všeobecným popisem práce a využívání interních informací uložených v policejních databázích.
URI: http://hdl.handle.net/10563/24825
Datum: 2013-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav informatiky a umělé inteligence
Studijní obor: Informační technologie
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 31278


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
tonner_2013_dp.pdf 3.413Mb PDF Zobrazit/otevřít
tonner_2013_vp.pdf 168.0Kb PDF Zobrazit/otevřít
tonner_2013_op.doc 258.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet