Rozesílání a směrování vícesměrového vysílání<br>

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozesílání a směrování vícesměrového vysílání<br>

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korbel, Jiří
dc.contributor.author Černý, Václav
dc.date.accessioned 2013-10-13T01:12:02Z
dc.date.available 2013-10-13T01:12:02Z
dc.date.issued 2013-02-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24829
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám popisem, rozborem a aplikací vícesměrového vysílání datagramů skupině příjemců, které v prostředí telekomunikačních sítí vhodně doplňuje obvyklé zasílání datagramů jedinému příjemci. Díky výraznému zvýšení efektivity přenosu dat po síti otevírá vícesměrové vysílání dveře k nasazení datově náročných síťových aplikací i tam, kde by to při použití jednosměrového vysílání nebylo z kapacitních důvodů nikdy možné. V tomto případě se jedná konkrétně o realizaci IPTV (Internet Protocol Television) v síti místního poskytovatele internetu. V práci dále popisuji požadavky na síťová zařízení a jejich konfiguraci, včetně analýzy síťového provozu při použití vícesměrového vysílání a vyhodnocení efektivity přenosu dat ve srovnání s běžným jednosměrovým vysíláním. V neposlední řadě se dotýkám i problematiky nasazení vícesměrového vysílání datagramů adresovaných protokolem IPv6, včetně simulace jejich směrování. cs
dc.format 89 cs
dc.format.extent 4889127 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Multicast cs
dc.subject IGMP cs
dc.subject UDP cs
dc.subject PIM cs
dc.subject IPTV cs
dc.subject IPv6 cs
dc.subject Multicast en
dc.subject IGMP en
dc.subject UDP en
dc.subject PIM en
dc.subject IPTV en
dc.subject IPv6 en
dc.title Rozesílání a směrování vícesměrového vysílání<br> cs
dc.title.alternative Multicast Switching and Routing<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kaderka, Josef
dc.date.accepted 2013-06-13
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis I deal with the description, analysis and application of multicast packet transmission for a group of recipients that in an environment of telecommunication network complements the conventional sending datagrams to a single recipient. Due to the significant increase in the efficiency of data transfer over the network, multicast opens the door to a deployment of data-intensive network applications at the point, where the utlilization of unicast would have been impossible because of the bandwidth constraints. In this case, the implementation of the Internet service provider?s Televison over IP service. The paper further describes the requirements for devices on the network and their configuration, including network traffic analysis using multicast addressing and evaluate the efficiency of data transfer compared to conventional one directional transmission. Finally, I also cover the issue of deployment of multicast datagrams addressed as IPv6, as well as the simulation of routing. en
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/155 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 32039
dc.date.submitted 2013-05-24


Files in this item

Files Size Format View
černý_2013_dp.zip 4.662Mb Unknown View/Open
černý_2013_vp.pdf 167.1Kb PDF View/Open
černý_2013_op.pdf 121.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account