Žáci se specifickou poruchou učení a práce učitele s těmito žáky na prvním stupni základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Žáci se specifickou poruchou učení a práce učitele s těmito žáky na prvním stupni základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Kopřivová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:19:23Z
dc.date.available 2010-07-14T14:19:23Z
dc.date.issued 2007-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2489
dc.description.abstract Problematika specifických poruch učení je velmi rozšířeným fenoménem, kterým by se měl zabývat každý pedagog. Dříve se o této poruše tolik nemluvilo, jelikož ji společnost zaměňovala či spojovala s jinými nemocemi. V mé práci řeším problematiku vzdělávání žáků se specifickou poruchou učení, kde se především zaměřuji na samotné pedagogy, kteří pracují s těmito žáky a na nápravu specifických poruch učení. Reedukace jednotlivých poruch učení spolu souvisejí, a proto jsem nespecifikovala v mé práci pouze jednu poruchu, ale zaměřila jsem se na celou oblast specifických poruch učení z obecného hlediska. cs
dc.format 53 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1148541 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject dyslexie cs
dc.subject dysgrafie cs
dc.subject dyskalkulie cs
dc.subject dysortografie cs
dc.subject dyspraxie cs
dc.subject dysmúzie cs
dc.subject dyspinxie cs
dc.subject lehká mozková dysfunkce cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject reedukace cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject Key words: Specific learning en
dc.subject disabilities en
dc.subject dyslexia en
dc.subject dysgraphia en
dc.subject dyscalculia en
dc.subject dysorthographia en
dc.subject dyspraxia en
dc.subject dysmusia en
dc.subject dyspinxia en
dc.subject light brain dysfunction en
dc.subject individual educational plan en
dc.subject re-education en
dc.subject diagnostics en
dc.subject questionnaire en
dc.title Žáci se specifickou poruchou učení a práce učitele s těmito žáky na prvním stupni základní školy cs
dc.title.alternative The pupils with specific learning disabilities and focuses on the teachers who work with these pupils at the first degree of the primary school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musilová, Marcela
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated The issue of specific learning disabilities is a very widespread phenomenon that should be dealt with by every pedagogue. Some time ago, this disorder did not attract so much attention as it was often mistaken for or associated with other diseases. This work deals with the issues of educating learners with specific learning disabilities and focuses on the teachers who work with these learners as well as on possible remedies. The re-education processes of the individual learning disabilities are closely connected; therefore I do not take into account merely a single, particular disorder, but deal rather with the entire area of specific learning disabilities in general. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6681
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kopřivová_2007_bp.pdf 1.095Mb PDF View/Open
kopřivová_2007_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
kopřivová_2007_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account