Orgány péče o dítě a právní základ jejich činnosti v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Orgány péče o dítě a právní základ jejich činnosti v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Teuchnerová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:01:27Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:25Z
dc.date.issued 2006-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/250
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá sociálně-právní ochranou dětí, kterou vykonávají orgány sociálně-právní ochrany dětí při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Popisuje strukturu orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jejich kompetence, formy náhradní rodinné péče, sociálně patologické jevy. Analyzuje novelu zákona a porovnává se současnou platnou právní úpravou. cs
dc.format 69 s. cs
dc.format.extent 548148 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.04.2011
dc.subject Orgán sociálně-právní ochrany dětí cs
dc.subject OSPOD cs
dc.subject SPO cs
dc.subject nezletilé dítě cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject pěstoun cs
dc.subject osvojitel cs
dc.subject výchovná opatření cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject patologické jevy cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject šikana cs
dc.subject týrání cs
dc.subject The authorities of a social-law protection of children en
dc.subject OSPOD en
dc.subject SPO en
dc.subject underage child en
dc.subject substitute family care en
dc.subject foster parent en
dc.subject adoptive parent en
dc.subject educational arrangements en
dc.subject institutional education en
dc.subject pathological phenomena en
dc.subject truancy en
dc.subject chicaning en
dc.subject tyranny en
dc.title Orgány péče o dítě a právní základ jejich činnosti v ČR cs
dc.title.alternative Czech authorities responsible for the care of children and the legal basis of their activities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor dissertation is a social-law protection of children, which is performed by the authorities of a social-law protection of children at the municipal offices of the municipalities with an extended activity. This dissertation describes the structure of the authorities of a social-law protection of children, their qualifications, forms of the substitute family care and socialpathological phenomena. It also analyses an amendment to the law, and compares it with the currently valid legal regulation. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4515
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
teuchnerová_2006_bp.pdfBlocked 535.3Kb PDF View/Open
teuchnerová_2006_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account