Hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení podniku Mora Aerospace, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení podniku Mora Aerospace, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Maderová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:27:41Z
dc.date.available 2010-07-14T14:27:41Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2515
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení podniku Mora Aerospace, a.s. Je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části jsem shrnula načerpané poznatky z různých literárních zdrojů zabývajících se touto problematikou a stanovila teoretická východiska a hypotézy pro část praktickou. V praktické části se pak zabývám analýzou systému hodnocení pracovníků přímo ve společnosti Mora Aerospace, a.s. V závěru praktické části pak vyhodnocuji stanovené hypotézy a dále pak navrhuji určitá opatření ke zlepšení stavu v hodnocení pracovníků ve společnosti s přihlédnutím k jejich ekonomické náročnosti a možným rizikům při realizaci. cs
dc.format 66 s, 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5729704 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Hodnocení pracovníků cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject personální oddělení cs
dc.subject personální činnosti cs
dc.subject systém hodnocení pracovníků cs
dc.subject Employee assessment en
dc.subject human resources management en
dc.subject human resources department en
dc.subject personal activities en
dc.subject employee assessment system en
dc.title Hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení podniku Mora Aerospace, a.s. cs
dc.title.alternative The Employee assessment as tool in Mora Aerospace, a.s. Human Resources management. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kupčíková, Radka
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated My Bachelor's Thesis focuses at the Employee assessment as tool in Mora Aerospace, a.s. Human Resources management. The thesis is split into two parts. The first theoretical part summarizes the knowledge acquired from different sources dealing with these issues and defines some theoretical standpoints and hypotheses for the practical part of the thesis. In the practical part, I provide an analysis of the employee assessment system in Mora Aerospace, a.s. I conclude my thesis with the evaluation of the pre-defined hypotheses suggesting some measures to improve the employee assessment status in the company with respect to their cost efficiency and possible implementation risks. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5734
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
maderová_2007_bp.pdfBlocked 5.464Mb PDF View/Open
maderová_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
maderová_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account