Sociálně-marketingová kampaň

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Sociálně-marketingová kampaň

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Sociálně-marketingová kampaň
Autor: Gregořicová, Kamila
Vedoucí: Šramová, Blandína
Abstrakt: V diplomové práce bude provedena rešerše dostupných zdrojů odborné literatury pojedná-vající ve větší či menší míře o neziskovém sektoru jako o prostředku marketingové komuni-kace, který apeluje a ovlivňuje přístupy a chování lidí. Zamýšlení se nad účinky předčítání dětem a jejich vliv na jejich emoční zdraví a specifikace důležitosti role ? rodič, učitel, vy-chovatel. Dalším cílem je provést výzkumnou sondu v české neziskové organizaci a na jejím základě odhalit parametry, kterými jsou: přijetí a pochopení myšlenek organizace společnos-tí a aplikovaní myšlenek v praxi. Na základě zjištěných primárních a sekundárních dat bude provedena analýza, jejíž závěry budou podkladem pro návrh řešení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/25184
Datum: 2012-10-01
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 32489


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
gregořicová_2013_dp.pdf 82.80Mb PDF Zobrazit/otevřít
gregořicová_2013_vp.pdf 73.75Kb PDF Zobrazit/otevřít
gregořicová_2013_op.pdf 54.89Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet