Demografické údaje a změny ve struktuře rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Demografické údaje a změny ve struktuře rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Šteflová, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:28:46Z
dc.date.available 2010-07-14T14:28:46Z
dc.date.issued 2007-04-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2521
dc.description.abstract Práce mapuje vývoj demografického chování obyvatelstva České republiky po roce 1989 a pokouší se nastínit i budoucí tendence. Zabývá se též proměnami rodiny, zejména změnami ve struktuře a chápání rodiny. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 423594 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject děti cs
dc.subject neúplná rodina cs
dc.subject bezdětná rodina cs
dc.subject nesezdaná soužití cs
dc.subject gender cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject porodnost cs
dc.subject potratovost cs
dc.subject sňatečnost cs
dc.subject rozvodovost cs
dc.subject úmrtnost cs
dc.subject Family en
dc.subject marriage en
dc.subject childrens en
dc.subject incomplete family en
dc.subject childless family en
dc.subject unwedded cohabitations en
dc.subject gender en
dc.subject family function en
dc.subject natality en
dc.subject abortion rate en
dc.subject marriage rate en
dc.subject divorce rate en
dc.subject death rate en
dc.title Demografické údaje a změny ve struktuře rodiny cs
dc.title.alternative Demographic data and changes in the structure of the family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Široká, Soňa
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated The dissertation is mapping the development of demographic behaviour of the Czech republic population after 1989, as well as outlining future tendencies. It also pursues family changes, especially changes in the structure and perception of the family. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006312
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šteflová_2007_bp.pdfBlocked 413.6Kb PDF View/Open
šteflová_2007_vp.pdf 297.9Kb PDF View/Open
šteflová_2007_op.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account