Návrh na sestavení motivačního programu společnosti Ramet C.H.M. a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh na sestavení motivačního programu společnosti Ramet C.H.M. a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malovaná, Ladislava
dc.contributor.author Malušková, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:29:33Z
dc.date.available 2010-07-14T14:29:33Z
dc.date.issued 2007-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2523
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je přiblížení teoretických poznatků z oblasti pracovní motivace a uplatnění těchto poznatků v praxi. Celá řada teorií motivace detailně analyzuje podmínky a příčiny pracovního jednání a zdůrazňuje význam motivace pro efektivitu práce. V praktické části jsem se věnovala charakteristice podniku, analýze systému motivace a odměňování v podniku. Nosnou část při mapování situace v podniku tvoří dotazníkové šetření. Získané poznatky odhalují ty oblasti pracovní motivace, ve kterých je potřeba přijmout opatření vedoucí k jejich zlepšení. V závěrečné části mé bakalářské práce jsou obsaženy návrhy, které by měly vést ke zvýšení pracovní motivace všech zaměstnanců. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 1276218 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject zdroje podniku cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motiv cs
dc.subject stimul cs
dc.subject teorie pracovní motivace cs
dc.subject pracovní náplň cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject Human resource management en
dc.subject company resources en
dc.subject motivation en
dc.subject motive en
dc.subject stimulus en
dc.subject theory of Work-motivation en
dc.subject workload en
dc.subject working environment en
dc.subject corporate culture en
dc.subject communication en
dc.subject Remuneration en
dc.title Návrh na sestavení motivačního programu společnosti Ramet C.H.M. a.s. cs
dc.title.alternative Concept design of Motivation programme for Ramet C.H.M. corporation. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.description.abstract-translated The goal of my bachelor thesis is to draw near theoretical knowledge from field of work-motivation and use of this knowledge in practice. A number of motivation theories describe in details conditions and factors of work behavior and emphasizes the importance of motivation for work effectiveness. In practical parts I took characteristic company, analyses system motivation and remuneration in the company. The key part of current situation mapping is made of employees' survey. The outputs gathered uncover areas of work motivation, which need some measures to be taken. In final parts there are inclusion suggestions, which would lead off to increase of work-motivation of all employees. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6954
dc.date.assigned 2007-02-27
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
malušková_2007_bp.pdfBlocked 1.217Mb PDF View/Open
malušková_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
malušková_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account